xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Krisestyrings­organisation

Når beredskabet træder i kraft, etableres straks en krisestyringsorganisation i Sundhedsstyrelsen. Den består af en kriseledelse og en krisestab med en række såkaldte støttefunktioner.

Krisestabens opgave er at sikre, at Sundhedsstyrelsen yder en effektiv indsats i forbindelse med ekstraordinære hændelser. Det gør den blandt andet ved at opretholde et overblik over situationen og koordinere Sundhedsstyrelsens interne og eksterne kommunikation.

Krisestaben refererer til en intern kriseledelse, der har til opgave er at varetage den overordnede strategiske håndtering af hændelsen.

Krisestaben kan suppleres med forbindelsesofficerer fra andre nationale sundhedsmyndigheder.

Sundhedsstyrelsen sidder også med i de nationale stabe, der træder sammen, hvis der er tale om en national beredskabshændelse. Sundhedsstyrelsen er således fast medlem af Den Nationale Operative Stab (NOST), Det Centrale Operative Kommunikationsberedskab (DCOK) samt Den Internationale Operative Stab (IOS).

Opdateret 14 JUN 2022