xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Om den akutte sundhedsindsats

Den akutte sundhedsindsats er den hjælp, du får i sundhedsvæsenet, når du bliver ramt af skader, ulykker eller sygdom, der kræver en omgående indsats. Den akutte sundhedsindsats skal sikre, at borgerne får den rette hjælp, når de bliver ramt.

De akutte sundhedstilbud leveres af

  • din praktiserende læge,
  • lægevagt/Akuttelefonen 1813
  • på akutklinikker og skadeklinikker
  • på akutsygehuse
  • i den såkaldte præhospitale indsats – dvs. den indsats som leveres af bl.a. ambulancer og akutbiler på det sted, hvor ulykken rammer eller hjemme hos dig selv.

Du kan også få tildelt kommunal sygepleje, blandt andet på en såkaldt kommunal akutfunktion, hvis du ikke har brug for umiddelbar sygehusbehandling, men kan have gavn af sygepleje inden for få timer eller næste dag.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger til, hvordan sundhedstilbuddene kan sammensættes, så borgere i hele landet oplever samme tryghed og får en relevant og sammenhængende hjælp ved akut opstået sygdom og skade.

Anbefalingerne blev offentliggjort i oktober 2020, og de består af en række konkrete anbefalinger til regioner og kommuner til planlægning af indsatsen i de næste ti år, og erstatter de tidligere anbefalinger på området fra 2007 og 2009.

Formålet med anbefalingerne er at sikre, at patienter også i fremtiden oplever, at de får den nødvendige hjælp, når de har akut behov for hjælp i sundhedsvæsenet, og at de får en høj og ensartet kvalitet, uanset hvor i landet de bor. Samtidig skal anbefalingerne bidrage til at sikre, at der er sammenhæng i de tilbud, som patienterne får.

Anbefalingerne beskriver organiseringen af den akutte sundhedsindsats inden for følgende fire temaer:

  1. Sammenhængende og enstrenget visitation
  2. Kvalitet og sammenhæng i patientforløbet
  3. Vidensdeling
  4. Forskning og udvikling

Anbefalingerne er blevet udarbejdet i en proces med inddragelse af lang række af fagfolk og interessenter på området, som har rådgivet Sundhedsstyrelsen. Der har blandt andet været nedsat en tværgående følgegruppe og en tværgående faglig arbejdsgruppe, som du kan læse mere om her:

Læs anbefalingerne

Lægespeciale i akutmedicin

I 2018 blev der oprettet et lægefagligt speciale i akutmedicin. Uddannelse skal sikre, at de kommende speciallæger er klædt på til at håndtere akutte patienter. Læger med speciale i akutmedicin skal som udgangspunkt arbejde på sygehusenes akutmodtagelser.

Læs specialets målbeskrivelse

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen 

Sundhedsstyrelsen kom i 2017 med krav og anbefalinger for de særlige sygeplejeindsatser, som bliver varetaget i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Det var første gang Sundhedsstyrelsen sætter krav til de indsatser, der bliver varetaget af landets kommuner
Opdateret 16 JAN 2023