xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Specialeplan for karkirurgi

Kort specialebeskrivelse

Karkirurgi omfatter forebyggelse, specialevejledning, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medførte misdannelser i blod- og lymfekar uden for hjernen og hjertet, hvor et kirurgisk indgreb kan blive et led i behandlingen.

Gældende specialevejledning

Placering af specialfunktioner i specialet samt krav til varetagelse heraf findes i specialevejledningen:

Specialevejledning for karkirurgi af den 13. november 2023

Datoen afspejler den seneste opdatering af specialevejledningen. Ændringer er ofte nye godkendelser eller flytning af funktioner eller matrikler mm., ligesom der kan være tale om mindre redaktionelle ændringer.

Specialerapport (historisk)

Specialerapporten fra 2008 er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige og faglige selskaber, regionerne og Sundhedsstyrelsen.

Specialerapporten dannede i sin tid udgangspunkt for udarbejdelsen af specialevejledningen, men er ikke siden blevet opdateret: Specialerapport for Karkirurgi
Opdateret 14 NOV 2023