xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Lægeprognoser og dimensioneringsplaner

Det er afgørende for sundhedsvæsenets funktion, at der findes tilstrækkeligt med læger og speciallæger i Danmark – og samtidig, at der ikke uddannes flere end nødvendigt på de enkelte lægefaglige områder. Sundhedsstyrelsen udarbejder prognoser og dimensioneringsplaner for læger og speciallæger.

Arbejdet med lægeprognoserne forestås af Prognose- og Dimensioneringsudvalget, som er et permanent udvalg under det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Dimensioneringsplanerne løber typisk i fem år og fastsættes gerne cirka ét år, før planen træder i kraft.

Dimensioneringsplan 2022-2023

Arbejdet med en ny dimensioneringsplan blev igangsat i 2019 med henblik på at udarbejde en femårig dimensioneringsplan gældende for perioden 2021-2025. Grundet pandemien med covid-19 i foråret 2020 valgte Sundhedsstyrelsen at udarbejde en ét-årig plan for 2021, og arbejdet med Dimensioneringsplanen for 2022-2025 blev igangsat i efteråret 2020.

Siden indgik regeringen og Danske Regioner med økonomiaftalen om regionernes økonomi i 2022 en ramme for årene 2022-2023, og dermed er Dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2022-2023 en toårig plan og således en to-trins model.

Dimensioneringsplanen har været drøftet i Task Force for dimensionering af speciallæger og i Prognose- og Dimensioneringsudvalget, og dimensioneringsplanen har været forelagt det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Ansøgning om ændret dimensionering

Såfremt Videreuddannelsesregioner eller andre parter, herunder faglige selskaber undervejs i perioden for dimensioneringsplanen ønsker en ændret dimensionering inden for et speciale – det kan være i forhold til antallet og fordelingen af uddannelsesforløb – er der mulighed for at indsende en ansøgning til Sundhedsstyrelsen.

Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for ønsket om den ændrede dimensionering, og ansøgningen bør inden indsendelsen til Sundhedsstyrelsen drøftes med videreuddannelsesregionen.

Sundhedsstyrelsen træffer herefter beslutning om, hvorvidt der skal foretages ændringer i dimensioneringsplanen. I vurderingen heraf kan Sundhedsstyrelsen inddrage Prognose- og Dimensioneringsudvalget.

Prognose- og Dimensioneringsudvalget består af repræsentanter fra:

  • Sundhedsstyrelsen
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Sundhedsdatastyrelsen
  • Danske Regioner
  • De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
  • Lægeforeningen
  • Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
  • Lægemiddelindustriforeningen
  • De sundhedsvidenskabelige fakulteter
Opdateret 23 JUN 2023