xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsstyrelsens beredskab

Sundhedsstyrelsen er den overordnede nationale myndighed for beredskabet i sundhedssektoren, og vi arbejder tæt sammen med bl.a. kommunerne, regionerne, politiet og Beredskabsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen er den overordnede nationale myndighed for beredskabet i sundhedssektoren, og vi arbejder tæt sammen med blandt andre kommunerne, regionerne, politiet og Beredskabsstyrelsen. Det betyder, at vi løbende rådgiver regioner og kommuner om deres sundhedsberedskab og deltager i kurser og øvelser.

Vi har fast plads i de nationale stabe, der træder sammen, hvis Danmark rammes af ulykker, angreb eller naturkatastrofer, og er ansvarlige for den overordnede koordinering af sundhedsberedskabets samlede indsats.

Sundhedsstyrelsen har sin egen krisestyringsorganisation, der aktiveres ved hændelser, der ikke kan håndteres som i den almindelige dagligdag. Vi følger Beredskabsstyrelsens generelle retningslinjer for krisestyring i Danmark.

Krisestyringssystemet i Danmark (Beredskabsstyrelsen)

Opdateret 14 JUN 2022