xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tandplejeprognoser og dimensioneringsplaner

Det er afgørende for tandplejens funktion, at den nødvendige arbejdskraft er til stede. Derfor tilstræbes det, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel efter de relevante autoriserede personalegrupper. Sundhedsstyrelsen arbejder på at sikre denne balance gennem dimensionering af specialtandlæger og anbefalinger om udbuddet af tandlæger, tandplejere og kliniske tandteknikere.

Som led i den sundhedsfaglige rådgivning udarbejder Sundhedsstyrelsen prognoser for udbuddet af sundhedspersonale på tandplejens arbejdsmarked. Den nyeste prognose belyser det forventede udbud af tandlæger, specialtandlæger i ortodonti, specialtandlæger i tand-, mund og kæbekirurgi, kliniske tandteknikere samt tandplejere frem til 2040. Herudover belyses udviklingen på tandplejens arbejdsmarked i perioden 2006-2015.

Prognosens primære formål er at belyse udviklingen i antallet af sundhedspersoner i tandplejen de kommende år, således at prognosen efterfølgende kan indgå som et væsentligt redskab i forhold til at sikre sundhedsvæsenets bemanding.

Prognosen kan bruges som et element i debatten om, hvorvidt vi uddanner tilstrækkeligt med personer inden for tandplejen. Prognosen er samtidig med til at danne baggrund for Sundhedsstyrelsens udfærdigelse af dimensioneringsplaner for antallet af uddannelsesforløb i specialtandlægeuddannelserne.

Arbejdet med prognoser for udbuddet arbejdskraft i tandplejen samt udfærdigelsen af dimensioneringsplaner forestås af Sundhedsstyrelsen på baggrund af rådgivning fra Tandplejens prognoseudvalg.

Tandplejens prognose- og dimensioneringsudvalg består af repræsentanter fra:

 • Sundhedsstyrelsen
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Odontologisk Institut, KU
 • Institut for Odontologi og Oral Sundhed, AU
 • Tandplejeruddannelsen, KU
 • Danske Regioner
 • Kommunernes Landsforening
 • Tandlægeforeningen
 • Ansatte Tandlægers Organisation
 • Danske Tandplejere
 • Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
 • Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti (FSO)
 • Dansk Selskab for Oral og Maxillofacial Kirurgi
Opdateret 01 MAR 2024