xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Матеріал для переміщених осіб з України

Материал для перемещенных лиц из Украины | Publications for persons displaced from Ukraine | Materiale til personer fordrevet fra Ukraine

 

Здоров’я малюків

Здоров’я малюків (version in Ukrainian)

Ця брошура призначена для тих, хто нещодавно переїхав до Данії і має дітей віком до 6 років. Тут ми зібрали інформацію про актуальні для вас медичні послуги, а також найважливіші поради щодо здоров’я дітей.

Здоров’я малюків

 

Здоровье детей младшего возраста (version in Russian)

Эта брошюра предназначена для тех, кто недавно переехал в Данию и у кого есть дети в возрасте до 6 лет. Здесь мы собрали актуальные медицинские услуги, а также наиболее важные советы по детскому здоровью.

Здоровье детей младшего возраста

 

The health of young children (version in English)

This pamphlet is for those who have recently moved to Denmark and who have children under 6 years old. Here we have gathered the healthcare services that are relevant to you, and the most important advice for children’s health.

The health of young children

 

Små børns sundhed (dansk version)

Denne pjece er lavet til dig, der er ny i Danmark og har børn under 6 år. Her har vi samlet de sundhedstilbud, der er relevante for jer, og de vigtigste råd om børns sundhed.

Små børns sundhed

 


 

Вагітність і пологи в Данії

Вагітність і пологи в Данії (version in Ukrainian)

Ця брошура створена для вагітних жінок, які нещодавно переїхали до Данії. У ній описуються медичні послуги, доступні для вагітних жінок у Данії, а також важливі поради щодо вагітності та пологів.

Вагітність і пологи в Данії Ця брошура створена для вагітних жінок, які нещодавно переїхали до Данії. У ній описуються медичні послуги, доступні для вагітних жінок у Данії, а також важливі поради щодо вагітності та пологів.

Вагітність і пологи в Данії

 

Беременность и роды в Дании (version in Russian)

Эта брошюра составлена для беременных, которые недавно приехали в Данию. В ней описаны медицинские услуги, доступные для беременных в Дании, а также важная информация о беременности и родах.

Беременность и роды в Дании

 

Pregnancy and birth in Denmark (version in English)

This pamphlet is made for pregnant women who have recently moved to Denmark. It describes the health services that are available for pregnant women in Denmark as well as important advice on pregnancy and birth.

Pregnancy and birth in Denmark

 

Graviditet og fødsel i Danmark (dansk version)

Denne pjece er lavet til dig, der er ny i Danmark og er gravid. Den beskriver sundhedstilbuddene i Danmark for gravide og de vigtigste råd om graviditet og fødsel.

Graviditet og fødsel i Danmark

 


 

Ви і ваше здоров'я

Ви і ваше здоров'я (version in Ukrainian)

Якщо у вас є дозвіл на проживання та місце проживання в Данії,ви маєте право на безкоштовне лікування в більшості медичних закладів. Докладніше про те, як проводиться обстеження та лікування, читайте у цій брошурі. 

Ви і ваше здоров'я

 

Вы и ваше здоровье (version in Russian)

Если у вас есть вид на жительство и место проживания в Дании, вы имеете право на бесплатное лечение в большинстве медицинских учреждений. Подробнее о том, как проводится обследование и лечение, читайте в этой брошюре. 

Вы и ваше здоровье

 

You and your health (version in English)

When you have a residence permit and a place of residence in Denmark, you are entitled to free treatment in most of the healthcare system. Read more about how your are examined and treated in this leaflet. 

You and your health

 

Dig og din sundhed (dansk version)

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet pjecen ”Dig og din sundhed”, som introducerer ukrainske flygtninge til det danske sundhedsvæsen, herunder adgang til praktiserende læge, akutmodtagelse, medicin, tandlæge mm. 

Dig og din sundhed 

 


 

Зробіть щеплення від covid-19

Зробіть щеплення від covid-19 (version in Ukrainian)

Зробіть щеплення від covid-19

 

Get vaccinated against covid-19 (version in English)

Get vaccinated against covid-19

 

Pjece - bliv vaccineret mod COVID-19 (dansk version)

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret mod COVID-19. I pjecen kan du bl.a. læse, hvorfor Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination, og hvordan du bliver vaccineret.

Pjece - bliv vaccineret mod COVID-19

 


 

Гігієна рук

Гігієна рук (version in Ukrainian)

Гігієна рук

Hand hygiene (version in English)

Hand hygiene

Håndhygiejne (dansk version)

Håndhygiejne - plakat

Opdateret 02 JUN 2023