xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tal og fakta om stress

Stadig flere danskere oplever et højt stressniveau, og stress udgør dermed et stigende folkesundhedsproblem.

Andelen af voksne danskere med en høj score på stressskalaen er steget fra 21 pct. i 2013 til 25% i 2017 og 29% i 2021.

Der er en større andel af kvinder, der scorer højt på stressskalalen, end mænd. I 2021 havde 34% af kvinderne et højt stressniveau, mens det samme gjaldt for 25% af mændene.

Stress er også mere udbredt blandt unge end blandt ældre personer, og gruppen af 16-24-årige har flest med en høj score på stressskalaen med 31% blandt mændene og 52% blandt kvinderne. Blandt de 65-74-årige er der færrest med en høj score med 18% blandt mændene og 23% blandt kvinderne.

Stress har også en social slagside: Mens 23% i beskæftigelse har et højt stressniveau, gælder det 47% blandt arbejdsløse, 55% blandt førtidspensionister og 57% blandt mennesker, der på anden vis er uden for arbejdsmarkedet.

Den nationale sundhedsprofil (2021)

Stress i Danmark - hvad ved vi?

Stress blandt unge

Opdateret 06 DEC 2022