xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Handlingsplan

Her kan du læse den nationale handlingsplan fra 2014, samt status på handlingsplanen fra 2017.

Opdateret 27 JUN 2023

Sundhedsstyrelsen og en række andre organisationer deltog i vinteren 2013 i en faglig arbejdsgruppe, der skulle komme med anbefalinger til en handlingsplan for organdonation. Arbejdsgruppen kom med en afrapportering i januar 2014. 

Den nationale handlingsplan baserer sig på arbejdsgruppens anbefalinger og vurderinger og udkom i juli 2014.  

National handlingsplan for organdonation (2014)

Status på handlingsplan

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2017 en status på den nationale handlingsplan. Den gennemgår de 23 initiativer i handlingsplanen for 2014 for at evaluere, hvorvidt målsætningerne er nået, eller om der er behov for at styrke indsatsen yderligere på det gældende område.

Status på handlingsplan (2017)