xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Opsporing af alkoholproblemer

Medarbejdere i kommuner og i sundhedsvæsenet møder undertiden borgere med alkoholproblemer. Sundhedsstyrelsen har udgivet materiale, der kan støtte dialogen med borgeren.

Når en borger med et problematisk stort alkoholforbrug opsøger sin praktiserende læge eller bliver indlagt på sygehuset, er det vigtigt at sundhedspersonalet opdager forbruget og taler med borgeren om mulighederne for at blive hjulpet til at drikke mindre. Det gælder også når medarbejderen i beskæftigelsesforvaltningen, i sundhedscentret eller i ældreplejen møder borgere med alkoholproblemer.

Sundhedsstyrelsen har udgivet diverse materiale, der kan støtte personale i kommuner og regioner til at gå i dialog med borgere og familier og grupper af borgere om alkohol og alkoholvaner.

Materialer

Materialer til kommunale medarbejdere

Sundhedsstyrelsen har i 2021 udarbejdet et nyt materiale til tidlig opsporing af borgere med alkoholproblemer. Materialet præsenterer en række værktøjer, som bl.a. kan bruges i forbindelse med en sundhedssamtale med borgerne. Materialet indeholder også spørgeskemaet Alcohol Use Disorder Test (AUDIT), som findes både til borgerne og kommunalt sundhedspersonale. Materialet findes på 50 forskellige sprog.

Se Dialog om alkohol - rådgivnings- og implementeringsmateriale

Andre relevante materialer til kommunale medarbejdere:

Guide til implementering - Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale

Spørg til alkohol – det kan gøre en forskel

Den nødvendige samtale – når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel

Forebyggelse på ældreområdet - håndbog til kommunerne

Materialer til patienter

Opdateret 06 DEC 2022