xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demensrejsehold

Demensrejseholdet er et praksisnært læringsforløb i kommuner faciliteret af konsulenter. Kompetenceudviklingsforløbene har til formål at give medarbejderne kompetencer til at styrke plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Et forløb med Demensrejseholdet tager udgangspunkt i konkrete oplevelser fra medarbejdernes hverdag med borgerne. I får ny viden og lærer konkrete metoder at kende, men samtidig skal I under forløbet løbende afprøve metoder i praksis og reflektere over deres effekt bl.a. for borgernes trivsel.

Et forløb med Demensrejseholdet er ikke et klassisk kursus i demens. Det er et forløb, som tilfører nye metoder, men som i lige så høj grad lærer jer at sætte ord på og udvikle det, som I i forvejen gør og lykkes med i forhold til borgerne. Vi har fokus på den kultur, som danner rammen om jeres arbejde og arbejder med faglig refleksion og dialog som værktøjer til at løse udfordringer.

De første Demensrejseholdsforløb blev gennemført i perioden 2016 – 2019 og havde fokus på arbejde med person centeret omsorg i praksis.

I 2020 blev Demensrejseholdet videreført med fokus på at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin. Det er en målsætning i Demenshandlingsplanen 2025 at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin til mennesker med demens. Siden 2021 er der løbende startet forløb frem til og med 2. halvår af 2024.

Forløbene faciliteres af en af vores demensrejseholdskonsulenter. De har alle en bred vifte af praksiserfaring, viden og kompetencer om ældreplejen.

 

Demensrejseholdets metoder

På Demensrejseholdet er der en række særlige metoder, som anvendes gennem forløbet.

 

Metoderne er vigtige redskaber til at træne den nye viden, som medarbejderne får gennem en Demensrejseholdsforløb og til at skabe refleksion omkring konkrete borgere med baggrund i den nye viden. Samtidig er metoderne med til at skabe et fælles sprog og en fælles tilgang til borgerne på arbejdspladsen.

 

Formålet med at formidle Demensrejseholdets metoder og erfaringer er at inspirere kommuner til at gennemføre kompetenceudviklingsforløb med henblik på at højne kvaliteten i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Med materialet kan kommunerne tilrettelægge egne forløb på baggrund af erfaringerne fra Demensrejseholdet.

 

For plejeenheder der allerede har haft besøg af Demensrejseholdet kan Demensrejseholdets teori og metode være med til at fastholde udviklingen. Materialet er således en anledning for projektkommunerne til at fastholde fokus på udviklingen og forankre den nye kultur.

 

Målgruppen for formidlingen er ansatte i kommunerne både dem på forvaltningsniveau, som skal være med til at planlægge den overordnede indsats, samt praktikere der skal implementere og føre projekter ud i livet.

 

Læs om Beboerkonference her

 

Læs om Refleksionskort her

 

Læs om Demensrejseholdets teori metoder her

Opdateret 03 FEB 2023