xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Helbred ved brug af e-cigaretter

Der er betydelig usikkerhed omkring, hvad det betyder for dit helbred på langt sigt at bruge e-cigaretter. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor ikke brugen af e-cigaretter.

Da e-cigaretter kun har været på det internationale marked siden 2006, er der endnu ikke lavet videnskabelige studier, der gør det muligt at vurdere de langsigtede helbredsmæssige konsekvenser ved brug af e-cigaretter.

Det vurderes, at selvom e-cigaretter ikke indeholder alle de samme skadelige stoffer som cigaretter og rulletobak, kan e-cigaretter ikke betragtes som sikre for brugernes helbred. Det skyldes dels usikkerheden om de mulige helbredsmæssige konsekvenser ved at inhalere de forskellige indholdsstoffer og dels viden om nikotins negative konsekvenser for helbredet, for især børn og unge. 

Se mere om indholdsstofferne: E-cigaretter og helbred

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. e-cigaretter

  1. Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke brug af e-cigaretter
  2. Sundhedsstyrelsen fraråder at børn, unge, gravide og ammende bruger e-cigaretter
  3. Sundhedsstyrelsen advarer mod at tilsætte ting som f.eks. olier til e-væsker.
  4. Sundhedsstyrelsen anbefaler kvalitetssikret rygestoprådgivning i kombination med godkendt rygestopmedicin til gennemførelse af rygestop.
Opdateret 27 OKT 2019