xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vold i nære relationer

Sundhedsstyrelsen udarbejder i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration et fagligt grundlag om opsporing af og indsatser målrettet gravide, kommende og nye forældre udsat for vold i nære relationer. Dette er et led i Regeringens Handlingsplan mod partnervold og partnerdrab 2023.

Vold i nære relationer er et udbredt og alvorligt folkesundhedsproblem, både i Danmark og verden over, og er et problem, som i sin yderste konsekvens handler om krænkelser af menneskers og især kvinder og børns rettigheder. Konsekvenserne af vold påvirker den mentale og fysiske sundhed hos både den gravide, de kommende og nye forældre, det nyfødte barn og eventuelle andre børn i familien både på kort og livslang sigt.

Graviditeten og barnets første to leveår er centrale for at lægge et godt fundament for mental og fysisk sundhed senere i livet. Mental sundhed og trivsel er vigtig for både barnet og familien.

Ved at forebygge og systematisk opspore vold og dermed kunne give rettidig støtte og behandling til familien, kan sundhedsvæsenet bidrage til at fremme lighed i sundhed hos både forældre og børn og modvirke udvikling eller forværring af fysisk og psykisk sygdom. Mødet med gravide, kommende og nye forældre i svangreomsorgen, sundhedsplejen og almen praksis giver en unik mulighed for at møde, identificere og støtte de mennesker, som er udsat for eller udøver vold i nære relationer.

I 2023 vedtog Regeringen National Handlingsplan mod partnervold og partnerdrab 2023, der indeholder en række initiativer. Det er på baggrund af disse, at Sundhedsstyrelsen i tæt samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration udarbejder et fagligt grundlag for opsporing af og indsatser målrettet gravide, kommende og nye forældre udsat for vold i nære relationer.  

Fagligt panel

I forbindelse med udarbejdelsen af tiltagene har Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration nedsat et fagligt panel, der har til formål at yde faglig rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af et fagligt grundlag. Følgende organisationer er repræsenteret i 'Fagligt panel vedr. tidlig systematisk opsporing og behandlingstilbud til gravide, kommende og nye forældre udsat for vold'.

Organisation

 • Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP)
 • Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
 • God Start på Familielivet
 • Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
 • Videnscenter for Psykotraumatologi
 • Fagligt Selskab for Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejersker (FSGOS) – erstatter DSR
 • Forskningsprojektet STOP, SDU
 • Dansk Jordemoderforening
 • Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
 • Dansk Pædiatrisk Selskab – Socialpædiatrisk udvalg
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Familieambulatoriernes nationale netværk
 • Lev uden vold
 • Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed, Københavns Universitet
 • Socialstyrelsen, Center for Voksne
 • Socialstyrelsen
 • Funktion for voldsramte, Socialmedicinsk afdeling, Region Hovedstaden
 • Leder af Overgrebssektionen hos Københavns Vestegns Politi

Kursusforløb: Styrket vidensniveau om vold i nære relationer

I forlængelse af tiltagene tilbydes et tværprofessionelt kursusforløb, der målrettes jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker og socialrådgivere, som møder gravide, kommende forældre og forældre til små børn. I tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration udvikler og afholder Københavns Professionshøjskole (KP) og VIA University College (VIA) kursusforløbet. Tilmelding kan ske fra uge 11 via link her på siden eller på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.

Sideløbende tilbyder Styrelsen for International Rekruttering og Integration et rådgivningsforløb til Familieambulatorierne. 

Til alment praktiserende læger og klinik udvikles der i samarbejde med PLO-e DGE og KGE-moduler, der berører emnet vold i nære relationer og giver eksempler på håndtering heraf. I samarbejde med Månedsskriftet for almen praksis  udarbejdes samtidig en række artikler samt to podcast om opsporing og håndtering af vold i nære relationer i almen praksis. 

Pulje til indsatser

Som en del af Handlingsplan mod partnervold og partnerdrab udmøntes en pulje i 2024 med midler til indsatser målrettet vold i nære relationer hos gravide, kommende og nye forældre. Ansøgerkredsen er de regionale familieambulatorier og sårbare teams, som kan ansøge i samarbejde med den kommunale sundhedspleje, samt eventuelt frivillige organisationer. Puljeopslaget vil offentliggøres her på siden i løbet af første halvår 2024.

Materialer

Litteraturgennemgange

Indsatser mod vold: En gennemgang af den videnskabelige litteratur for indsatser mod vold i nære relationer hos gravide, kommende og nye forældre

SDU på vegne af Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration, februar 2024

144 sider

  

Opsporing af vold: En gennemgang af den videnskabelige litteratur for opsporing af vold i nære relationer hos gravide, kommende og nye forældre

SDU på vegne af Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration, februar 2024

173 sider, inkl. bilag

 

Kortlægning

Hovedrapport

Kortlægning af eksisterende opsporingsredskaber og indsatser vedr. vold i nære relationer hos gravide, kommende og nye forældre

En kortlægning af eksisterende tiltag omkring tidlig opsporing og håndtering af vold i nære relationer hos gravide, kommende og nye forældre i det danske sundhedsvæsen.

Rambøll Management Consulting på vegne af Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration, januar 2024

82 sider, inkl. bilag

 

Supplerende notat

Indsigter om opsporingspraksis og indsatser vedr. vold i nære relationer blandt gravide, kommende og nye forældre med ikke-vestlig baggrund

Notat der supplerer kortlægningen. Indeholder uddybende indsigter.

Rambøll Management Consulting vegne af Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration, februar 2024

15 sider

 

Onepager

Dansk

Opsporing af vold i nære relationer

 

Engelsk

Screening for Domestic Violence

Opdateret 13 MAR 2024