xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Patientvejledning

Alle hospitaler har patientvejledere, der har til opgave at hjælpe dig som patient.

En patientvejleder kan rådgive dig

Alle hospitaler har patientvejledere, der har til opgave at hjælpe dig som patient.

En patientvejleder har til opgave at informere, vejlede og rådgive dig om dine rettigheder, herunder om adgangen til behandling, frit- og udvidet sygehusvalg, ventetider m.v. samt om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Hvis du har konkrete spørgsmål til dit behandlingsforløb, kan du i udgangspunktet kontakte den afdeling, som har ansvaret for dine undersøgelser og/eller behandling. Du kan også kontakte din egen læge eller tandlæge, som har henvist dig, så de kan tage kontakt til afdelingen.

Du finder kontaktoplysninger på de forskellige patientvejledere/patientkontorer i boksen her på siden.

Information og samtykke til undersøgelse og behandling

Generelt gælder det, at al behandling i sundhedsvæsenet skal ske på baggrund af dit informerede samtykke, dvs. din accept af det undersøgelses- eller behandlingstilbud, du får. Det betyder, at du skal have fyldestgørende information fra sundhedspersonen, før du kan give dit informerede samtykke, altså takke ja til en undersøgelse eller behandling, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Dit samtykke kan både være skriftligt og mundtligt. Sundhedspersonen skal sørge for at skrive det i journalen, når du har givet dit informerede samtykke. Det skal også noteres, hvis du tilbagekalder dit samtykke. Det kan f.eks. blive noteret i journalen således: ”Patienten er informeret og samtykker”.

Tavshedspligt

Alle sundhedspersoner, som er i kontakt med dig i forbindelse med dine undersøgelser (udredning) og behandling, er underlagt tavshedspligt.

Du har som patient krav på fortrolighed fra sundhedspersonernes side, og du har også mulighed for at bestemme, om dine helbredsoplysninger må videregives.

Opdateret 01 JUN 2023