xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Q-feber

Q-feber er forårsaget af bakterien Coxiella burnetii, som forekommer hos kvæg, får og geder. Infektionen hos mennesker forløber oftest uden symptomer eller med influenza-lignende symptomer. Mere alvorlig og kronisk sygdom kan dog forekomme.

I Danmark blev der i 2005 påvist antistoffer mod bakterien i danske malkekvægsbesætninger, og efterfølgende blev der også påvist antistoffer blandt personer, der havde haft kontakt til besætningerne. I udlandet er der beskrevet udbrud blandt fx slagteriarbejdere, men udbrud er aldrig beskrevet i Danmark. I litteraturen er der enkelte tilfælde, hvor Q-feber hos gravide har været beskrevet som årsag til abort, præterm fødsel og dødfødsel.

Større befolkningsundersøgelser har imidlertid ikke påvist en sammenhæng mellem det at være seropositiv over for Q-feber og udvikling af graviditetskomplikationer. Smittede dyr har i reglen ingen symptomer, men bakterien kan ophobes i dyrets moderkage med abort til følge. Bakterierne kan desuden udskilles i mindre mængde i dyrenes urin, mælk eller afføring. Herfra kan bakterien spredes med støv og vind.

Der er risiko for smitte via aerosoler (små dråber), især i forbindelse med dyrefødsler, -aborter eller kontakt med efterbyrder. Derfor er dyrlæger, gårdejere og andre i særlig risiko for at blive smittet, når de assisterer ved dyrefødsler eller kommer i kontakt med moderkagerester.

Anbefalinger vedr. Q-feber (til gravide)

  • Arbejdstilsynet og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide ikke opholder sig i kvæg-, fåre- eller gedebesætninger, hvor der forekommer aborter, som kan skyldes Q-feber. Hvis det er tvingende nødvendigt at opholde sig ved besætningen, skal der anvendes åndedrætsværn med P3-filter.
  • Der anbefales undersøgelse for Q-feber af gravide, hvor der er klinisk mistanke om sygdommen, samt af gravide, der har haft kontakt til besætninger, hvor Q-feber er påvist, eller hvor der er øget abortfrekvens.
  • Gravide, der får påvist Q-feber, henvises til infektionsmedicinsk afdeling med henblik på behandling og konfereres med læge på obstetrisk afdeling. Obstetrisk afdeling orienteres.
  • Gravide med Q-feber anbefales at blive fulgt på obstetrisk afdeling til observation for komplikationer i graviditeten og med tilvækstscanninger i 3. trimester.
 
Opdateret 03 APR 2024