xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forløbstider og monitorering af kræftpakkeforløb

I hvert kræftpakkeforløb angives standardforløbstider for henvisnings- og udredningsforløbet frem til at den initiale behandling igangsættes. For at følge forløbstiderne indførte det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelse i 2012 en kvartalsvis monitorering af kræftpakkerne på kræftområdet. Tallene opgøres både på regionsniveau og på landsplan og kan findes herunder.

Alle kræftpakkeforløb indeholder standardforløbstider for henvisnings- og udredningsforløbet frem til, at den initiale behandling igangsættes.

Forløbstiderne hviler ikke på lovgivne patientrettigheder, men er faglige rettesnore for sygehusafdelingernes planlægning og gennemførelse af udrednings- og behandlingsforløb.

Der skal altid planlægges et konkret udrednings- og behandlingsforløb tilpasset den enkelte patient, der tager hensyn til patientens ønsker og forhold.

Den enkelte patients faktiske forløbstid kan derfor være længere end kræftpakkens standardforløbstid afhængigt af patientens almene tilstand og omfanget af komorbiditet (samtidig anden sygdom), mv. og om patienten ønsker en pause i udredningen eller behandlingsforløbet. 

Samtidig skal de lovbundne patientrettigheder overholdes, herunder reglerne om maksimale ventetider for patienter med livstruende sygdomme, som gælder for kræftpatienter og patienter med udvalgte hjertesygdomme.

Monitorering

Der er indført en national registrerings- og monitoreringsmodel med obligatorisk indberetning vedrørende kræftpakkeforløbene.

Monitoreringsmodellen består af koder til registrering af relevante monitoreringspunkter i kræftpakkeforløbene. Skematisk ser et forløb typisk sådan ud:

Monitoreringspunkterne refererer til følgende tidspunkter:

 • fra henvisning modtaget til første fremmøde (henvisningsperioden)
 • fra første fremmøde til klinisk beslutning om tilbud om behandling (udredningsperioden)
 • fra udredning afsluttet til start på den initiale behandling (perioden frem mod behandlingsstart)

Kræftpakkeforløbene beskriver de målepunkter, der skal gøre det muligt at følge tidsforløbet fra henvisningen til kræftpakkeforløbet, til behandlingen indledes.

Sundhedsdatastyrelsen opgør kvartalsvist disse data på regionsniveau og landsplan.

Data præsenteres i skematisk form på eSundhed og er ledsaget af Sundhedsdatastyrelsens kvartalsrapporter. Sundhedsstyrelsen offentliggør skriftlige kommentarer med tolkning og vurdering af disse data. 

Se oversigten på eSundhed

Sundhedsstyrelsens årsrapporter om monitorering af forløbstider

Periode
Rapport
Nyhed  Andel patienter i behandling inden for standardforløbstiderne
2023 Rapport  
 • 76 % i hele landet
 • 83 % i Region Nordjylland
 • 77 % i Region Midtjylland
 • 79 % i Region Syddanmark
 • 76 % i Region Hovedstaden
 • 66 % i Region Sjælland 
2022 Rapport  
 • 74 % i hele landet
 • 80 % i Region Nordjylland
 • 75 % i Region Midtjylland
 • 75 % i Region Syddanmark
 • 73 % i Region Hovedstaden
 • 65 % i Region Sjælland

2021

Rapport  
 • 76 % i hele landet
 • 79 % i Region Nordjylland
 • 77 % i Region Midtjylland
 • 81 % i Region Syddanmark
 • 76 % i Region Hovedstaden
 • 63 % i Region Sjælland
2020 Rapport  
 • 80 % i hele landet
 • 81 % i Region Nordjylland
 • 77 % i Region Midtjylland
 • 84 % i Region Syddanmark
 • 83 % i Region Hovedstaden
 • 72 % i Region Sjælland
2019      -
2018
Rapport
Nyhed
 • 77 % i hele landet
2017
Rapport
Nyhed
 • 77 % i hele landet
2016
Rapport
Nyhed
 • 80 % i hele landet
2015
Rapport
Nyhed
 • 79 % i hele landet
2014
Rapport
Nyhed
 • 77 % i hele landet

Sundhedsstyrelsens kvartalsvise kommentarer til monitorering af forløbstider

Periode Rapport Nyhed Andel patienter i behandling inden for standardforløbstiderne
1. kvartal 2024  Rapport  
 • 80 % i hele landet
 • 85 % i Region Nordjylland
 • 79 % i Region Midtjylland
 • 85 % i Region Syddanmark
 • 81 % i Region Hovedstaden
 • 70 % i Region Sjælland

4. kvartal 2023 Rapport Nyhed
 • 81 % i hele landet
 • 85 % i Region Nordjylland
 • 82 % i Region Midtjylland
 • 83 % i Region Syddanmark
 • 81 % i Region Hovedstaden,
 • 69 % i Region Sjælland

3. kvartal 2023 Rapport  
 • 82 % i hele landet
 • 86 % i Region Nordjylland
 • 82 % i Region Midtjylland
 • 87 % i Region Syddanmark
 • 80 % i Region Hovedstaden
 • 73 % i Region Sjælland

2. kvartal 2023 Rapport  
 • 77 % i hele landet
 • 87 % i Region Nordjylland
 • 80 % i Region Midtjylland
 • 79 % i Region Syddanmark
 • 74 % i Region Hovedstaden
 • 66 % i Region Sjælland
1. kvartal 2023 Rapport  
 • 79 % i hele landet
 • 87 % i Region Nordjylland
 • 77 % i Region Midtjylland
 • 82 % i Region Syddanmark
 • 79 % i Region Hovedstaden
 • 72 % i Region Sjælland
4. kvartal 2022 Rapport  
 • 79 % i hele landet
 • 86 % i Region Nordjylland
 • 77 % i Region Midtjylland
 • 81 % i Region Syddanmark
 • 79 % i Region Hovedstaden
 • 70 % i Region Sjælland
3. kvartal 2022 Rapport
 • 77 % i hele landet
 • 88 % i Region Nordjylland
 • 81 % i Region Midtjylland
 • 79 % i Region Syddanmark
 • 74 % i Region Hovedstaden
 • 68 % i Region Sjælland
2. kvartal 2022 Rapport Nyhed
 • 74 % i hele landet
 • 87 % i Region Nordjylland
 • 80 % i Region Midtjylland
 • 79 % i Region Syddanmark
 • 74 % i Region Hovedstaden
 • 66 % i Region Sjælland

1. kvartal 2022 Rapport  
 • 81 % i hele landet
 • 87 % i Region Nordjylland
 • 80 % i Region Midtjylland
 • 82 % i Region Syddanmark
 • 80 % i Region Hovedstaden
 • 76 % i Region Sjælland
4. kvartal 2021 Rapport  
 • 77 % i hele landet
3. kvartal 2021 Rapport Nyhed
 • 79 % i hele landet
1. og 2. kvartal 2021 Rapport  
 • 2. kvartal 2021: 78 % i hele landet
 • 1. kvartal 2021: 81 % i hele landet
1.-4. kvartal 2020: Udgået Rapport Nyhed
 
4. kvartal 2018
Rapport
Nyhed
 • 80 % i hele landet
3. kvartal 2018  Rapport
Nyhed
 • 81 % i hele landet
2. kvartal 2018  Rapport
Nyhed
 • 81 % i hele landet
1. kvartal 2018 
Rapport
Nyhed
 • 83 % i hele landet
4. kvartal 2017  Rapport
 
 • 83 % i hele landet
3. kvartal 2017
Rapport
 
 • 84 % i hele landet
2. kvartal 2017 
Rapport
 
 • 77 % i hele landet
1. kvartal 2017 
Rapport
 
 • 84 % i hele landet
4. kvartal 2016 
Rapport
 
 • 84 % i hele landet
3. kvartal 2016 
Rapport
 
 • 83 % i hele landet
2. kvartal 2016 
Rapport
 
 • 82 % i hele landet
1. kvartal 2016 
Rapport
 
 • 85 % i hele landet
4. kvartal 2015 
Rapport
 
 • 84 % i hele landet
3. kvartal 2015 
Rapport
 
 • 85 % i hele landet
2. kvartal 2015 
Rapport
 
 • 83 % i hele landet
1. kvartal 2015 
Rapport
 
 • 84 % i hele landet
4. kvartal 2014 
Rapport
 
 • 82 % i hele landet
3. kvartal 2014 
Rapport
 
 • 83 % i hele landet
2. kvartal 2014 
Rapport
 
 • 80 % i hele landet
1. kvartal 2014 
Rapport
 
 • 84 % i hele landet
4. kvartal 2013 
Rapport
 
 • 80 % i hele landet
3. kvartal 2013 
Rapport  
 • 79 % i hele landet
2. kvartal 2013 
Rapport  
 • 73 % i hele landet
4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013 Rapport  
 • 1. kvartal 2013: 74 % i hele landet
 • 4. kvartal 2012: 78 % i hele landet

1. halvår 2006 - 1. halvår 2011

 • Udvikling i antal behandlede kræftpatienter
 • tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder 

Rapport    

2. halvår 2009 

 • Tid fra henvisning modtaget på sygehus til start af behandling

Rapport    
2. - 4. kvartal 2008
Rapport     

 

Opdateret 31 MAJ 2024