xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Genopretning af kræftområdet

Opdateret 29 JUN 2023

Indenrigs- og Sundhedsministeren har den 24. marts 2023 iværksat planen 'Genopretning af kræftområdet' indeholdende fem initiativer:

  1. Faglig gennemgang af ventetider og kapacitet på kræftområdet
  2. Styrket regeloverholdelse
  3. Forstærket indberetning til sundhedsmyndighederne
  4. Indskærpelse af regionernes vejledningspligt om erstatning
  5. Nedsættelse af Politisk Taskforce

Initiativ 1, 2 og 3 er forankret i Sundhedsstyrelsen. Materiale herfra findes nedenfor.

For mere information om genopretningsplanen, herunder faktaark, henvises til Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside:

Minister vil sikre kræftpatienter rettidig behandling med ny genopretningsplan

 

Materiale

1. Faglig gennemgang

Sundhedsstyrelsens anmodning til regionerne – faglig gennemgang (17. maj 2023)

Regionernes faglige gennemgange (deadline 16. juni 2023):

Sundhedsstyrelsens notat med resultater af faglig gennemgang af kræftområdet (26. juni 2023)

 

2. Styrket regeloverholdelse

Sundhedsstyrelsens anmodning til regionerne – styrket regeloverholdelse (31. marts 2023)

Notat vedr. handlepligt efter maksimale ventetider (25. april 2023)

Regionernes redegørelser om styrket regeloverholdelse (deadline 28. april 2023):

Notat - Styrket regeloverholdelse (15. maj 2023)

 

3. Forstærket indberetning

Sundhedsstyrelsens anmodning til regionerne – forstærket indberetning (31. marts 2023)

Regionernes redegørelser vedr. forstærket indberetning (deadline 14. april 2023):

Oplæg til forstærket model for overvågning af ventetider på kræftområdet (10. maj 2023)

Kommissorium for teknikergruppen

  

Møder i Task force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

Initiativerne har været drøftet på møder i Task force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet i løbet af foråret 2023. Mødemateriale og referater herfra findes her:

Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

 

Møder mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdirektørkredsen om maksimale ventetider på kræftområdet 

Der er yderligere afholdt to møder med regionerne om maksimale ventetider. Referater findes nedenfor: