xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Røgfri miljøer

Røgfrie miljøer begrænser udsættelsen for tobaksforurenet luft og er med til at mindske forekomsten af nogle af de sygdomme, som skyldes udsættelse for tobaksforurenet luft.

Røgfrie miljøer bidrager til, at børn og unge ikke bliver konfronteret med tobak eller andre lignende produkter i skoletiden. Røgfri miljøer hjælper med andre ord med at forebygge rygning og brug af nikotinprodukter blandt børn og unge samt tilbagefald hos personer, der tidligere har været afhængige af nikotin, fordi de i mindre grad oplever brug af tobaks- og nikotinprodukter i deres hverdag.

Det er særligt vigtigt at beskytte børn og spædbørn mod tobaksforurenet luft, da udsættelse øger risikoen for akut sygdom i luftvejene, øreinfektioner mv. Derudover har alle der udsættes for tobaksforurenet luft øget risiko for senere i livet at udvikle hjerte-kar-sygdomme og kræft og for selv at begynde at ryge.  

Røgfri skoletid

Røgfri skoletid betyder, at det ikke er tilladt at ryge eller anvende andre tobaksrelaterede produkter på skolens område; herunder eksempelvis snus, vapes og nikotinposer. Dette gælder alle – både elever, ansatte og andre besøgende. Derudover må elever heller ikke må ryge, vape eller bruge snus i skoletiden uden for skolens matrikel.

Formålet med røgfri skoletid er at skabe en kultur, hvor tobak og lignende produkter ikke er en del af skoledagen. Der er dokumentation for, at røgfri skoletid forebygger, at børn og unge begynder at ryge. Det skyldes, at de ikke udsættes for tobak og lignende produkter i løbet af skoledagen, at de ikke påvirker hinanden til at ryge, snuse eller vape, og at de ikke oplever, at rollemodeller, som fx lærere og ældre elever, ryger. Røgfri skoletid er et vigtigt redskab til denormalisering af rygning og andre tobaksrelaterede produkter.

I følge loven omfatter røgfri skoletid alle tobaksrelaterede produkter. Med tobaksrelaterede produkter menes alle produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler. Det omfatter også øvrige relaterede produkter som fx e-cigaretter (vapes) uden nikotin. 

Grundskoler og røgfri skoletid

Fra 1. januar 2021 har røgfri skoletid været et lovkrav for elever på alle grundskoler, kostskoler og efterskoler.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at forældre til elever i 6.-10. klasse inddrages ved forældremøder én gang årligt med henblik på at skabe dialog om tobak og nikotinprodukter samt lave forældreaftaler i klasserne. Forældremøderne kan fx handle om håndtering af fester, tegn på rygning, eller være en dialog om hvordan man som forældre håndterer rygning. Det anbefales, at e-cigaretter (vapes) og røgfri tobak (snus og tyggetobak) sidestilles med rygning i dialogen med forældre.

Ungdomsuddannelser og røgfri skoletid

Fra 31. juli 2021 har røgfri skoletid været et lovkrav for elever på alle ungdomsuddannelser.

Skolen er en dannelsesinstitution, der har indflydelse på de unges normer og indlæring. Ungdomsuddannelserne har derfor en vigtig rolle i forhold til at understøtte en sund livsstil for eleverne og for at skabe de bedste rammer for indlæring.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at skolerne indfører en tobaks- og nikotinpolitik, der understøtter røgfri skoletid. Politikken bør omhandle, hvordan røgfri skoletid implementeres og sikre, at elever og ansatte kan få hjælp til at håndtere en røgfri skoletid samt hjælp til ryge-/nikotinstop for dem, der ønsker at stoppe. En sådan politik har størst gennemslagskraft, hvis den skabes på grundlag af en bred dialog mellem elever, lærere, ledelse og forældre.
Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse tilbyder materialer og rådgivning om arbejdet med at indføre og håndhæve røgfri skoletid. 
 
Læs mere om lov om tobaksvarer og e-cigaretter

Røgfri arbejdstid

Lovgivningen sætter en minimumsstandard for alle arbejdspladser for at beskytte medarbejdere mod udsættelse for tobaksforurenet luft. Generelt gælder det, at der ikke må ryges i bygninger, som offentligheden har adgang til. Reglerne er beskrevet nærmere i Lov om røgfri miljøer, som Arbejdstilsynet fører tilsyn med.

Mange virksomheder har en samlet sundhedspolitik, andre har politikker på særskilte sundhedsområder som fx rygning. At indføre røgfri arbejdstid er en proces, der forløber bedst med inddragelse af og i samarbejde med medarbejderne.

Der er mange eksempler på, at både private og offentlige arbejdspladser har indført røgfri arbejdstid. Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse tilbyder rådgivning om arbejdet med at indføre røgfri arbejdstid.

 

 

Opdateret 21 MAR 2023