xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Generelt om genoptræning

Formålet med genoptræning er, at borgeren opnår den bedst mulige funktionsevne eller i bedste fald samme funktionsevne som før, så man kan vende tilbage til sin hverdag på den bedst mulige måde.

Genoptræning kan foregå under indlæggelse på sygehus, efter udskrivning fra sygehus eller uden forudgående indlæggelse på sygehus.

Genoptræning omfatter træning af kroppens funktioner og træning af aktiviteter, dvs. træning af funktionsnedsættelser i relation til for eksempel bevægeapparatet og aktivitetsbegrænsninger. Genoptræning udgør ofte en del af en bredere rehabiliteringsindsats på linje med andre tilbud, som samlet har det formål at forbedre eller vedligeholde borgerens funktionsevne.

Regioners ansvar

Hvis du bliver udskrevet fra et sygehus, akut modtageafsnit eller dit forløb afsluttes fra et ambulatorium med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, har sygehuset pligt til at udarbejde en genoptræningsplan, før du udskrives eller dit ambulante forløb afsluttes fra sygehuset. Genoptræningen kan efter udskrivning eller afslutning af ambulant forløb fra sygehuset enten foregå på sygehuset eller i kommunalt regi afhængigt af behov. Genoptræningen er gratis. 

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Kommuners ansvar

Kommunerne har udover ansvaret for genoptræning også ansvaret for genoptræning og vedligeholdelsestræning mv. efter serviceloven, samt for vederlagsfri fysioterapi. Hvis du har behov for genoptræning – uden forudgående sygehusindlæggelse eller afslutning af ambulant forløb – eller vedligeholdelsestræning, kan du henvende dig til visitationen i din egen kommune, som vil vurdere dit træningsbehov og iværksætte den nødvendige indsats.

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner (2018)

Opdateret 23 NOV 2022