xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Lovgivning om snus

I EU – herunder i Danmark – er det forbudt at markedsføre og sælge snus. Ved en undtagelse har Sverige som det eneste land i EU ret til at markedsføre og sælge snus.

Formålet med EU’s forbud mod markedsføring og salg af snus er at beskytte folkesundheden ved at forebygge, at borgere begynder at anvende et nyt tobaksprodukt med betydelige sundhedsskadelige konsekvenser.

Argumentet for at fastholde forbuddet i EU tager udgangspunkt i, at nogle snusprodukter har et stort udbredelsespotentiale, at snusbrugere har en øget sygdomsrisiko i forhold til ikke-tobaksbrugere, at snusbrugere er mindst lige så afhængige som rygere, at snus ikke synes at være et væsentligt bidrag til at stoppe med at ryge, og endelig, at en større del af de unge via snus kan blive afhængige af tobak – med risikoen for også at blive rygere.

Via af en undtagelse i Tobaksvaredirektivet, har Sverige, som det eneste land i EU, ret til at markedsføre og sælge snus. Undtagelsen gælder dog kun markedsføring og salg i Sverige. Der må således ikke sælges til eller i Danmark.

Du kan læse mere om reglerne om snus her:

Bekendtgørelse af lov om tobaksvarer m.v. (2021)

Sikkerhedsstyrelsen

Opdateret 14 AUG 2020