xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet har til opgave at følge udviklingen på kræft- og hjerteområdet samt tage initiativ til at løse organisatoriske og kapacitetsmæssige udfordringer i sundhedsvæsenet.

Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet har til opgave at sikre implementering, monitorering og understøttelse af fagligt veltilrettelagte patientforløb, uden unødig ventetid, på kræft- og hjerteområdet.

Task Force har fokus på patienters samlede forløb fra mistanke om kræft- eller hjertesygdom til udredning og behandling (helbredende og livsforlængende) samt opfølgning, rehabilitering, palliation og senfølger.

Task Force drøfter pakkeforløbsbeskrivelser på kræftområdet, opfølgningsplaner samt monitorering af kræft- og hjerteområdet.

Endvidere drøfter Task Force ventetider til udredning og behandling på kræft- og hjerteområdet, med fokus på at imødekomme organisatoriske og kapacitetsmæssige udfordringer. Task Force kan ved behov nedsætte arbejdsgrupper, som kan udarbejde beslutningsoplæg for specifikke områder med udfordringer.

Baggrund

I 2007 indgik regeringen og Danske Regioner Aftale om gennemførelse af målsætningen om akut behandling og klar besked til kræftpatienter. I forlængelse af aftalen blev Task Force for Kræftområdet nedsat. I 2008 blev Task Force for Kræftområdet udvidet til også at dække dele af hjerteområdet og skiftede navn til Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

Medlemmer og kommissorium

Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet består af repræsentanter fra Danske Regioner, de fem regioner, KL, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen (forperson).

Se liste over medlemmer

Habilitetserklæringer

Kommissorium

 

Mødereferater i Task Force

2023

Møde nr. 72, 20. december 2023

Referat fra 72. møde i Task Force

Møde nr. 71, 30. oktober 2023

Referat fra 71. møde i Task force

Møde nr. 70, 13. oktober 2023

Referat fra 70. møde i Task Force

Møde nr. 69, 14. september 2023

Referat fra 69. møde i Task Force

Møde nr. 68, 17. august 2023

Referat fra 68. møde i Task Force

Møde nr. 67, 21. juni 2023

Referat fra 67. møde i Task Force

Møde nr. 66, 8. juni 2023

Referat fra 66. møde i Task Force

Møde nr. 65, 15. maj 2023

Referat fra 65. møde i Task Force

 

Møde nr. 64, 21. april 2023

Referat fra 64. møde i Task Force

Møde nr. 63, 25. januar 2023

Referat fra 63. møde i Task Force

2022

Møde nr. 62, 23. juni 2022

Referat fra 62. møde i Task Force

Møde nr. 61, 21. april 2022

Referat fra 61. møde i Task Force

Møde nr. 60, 27. januar 2022

Referat fra 60. møde i Task Force

2021

Møde nr. 59, 7. oktober 2021

Referat fra 59. møde i Task Force

Møde nr. 58, 23. juni 2021

Referat fra 58. møde i Task Force

Møde nr. 57, 14. april 2021 

Referat fra 57. møde i Task Force

Møde nr. 56, 28. januar 2021

Referat fra 56. møde i Task Force

2020

Møde nr. 55, 19 oktober 2020

Referat fra 55. møde i Task Force

Møde nr. 54, 19. maj 2020

Referat fra 54. møde i Task Force

Møde nr. 53, 23. januar 2020

Referat fra 53. møde i Task Force

2019

Møde nr. 52, 2. oktober 2019

Referat fra 52. møde i Task Force

Møde nr. 51, 3. juli 2019

Referat fra 51. møde i Task Force

Møde nr. 50, 28. marts 2019

Referat fra 50. møde i Task Force

Møde nr. 49, 17. januar 2019

Referat fra 49. møde i Task Force

2018

Møde nr. 48, 10. oktober 2018

Referat fra 48. møde i Task Force

Møde nr. 47, 29. juni 2018

Referat fra 47. møde i Task Force

Møde nr. 46, 9. april 2018

Referat fra 46. møde i Task Force

2017

Møde nr. 45, 6. december 2017

Referat fra 45. møde i Task Force

Møde nr. 44, 12. oktober 2017

Referat fra 44. møde i Task Force

Møde nr. 43, 22. juni 2017

Referat fra 43. møde i Task Force

Møde nr. 42, 7. april 2017

Referat fra 42. møde i Task Force

Møde nr. 41, 26. januar 2017

Referat fra 41. møde i Task Force

2016

Møde nr. 40, 13. oktober 2016

Referat fra 40. møde i Task Force

Møde nr. 39, 23. juni 2016

Referat fra 39. møde i Task Force

Møde nr. 38, 19. april 2016

Referat fra 38. møde i Task Force

Møde nr. 37, 13. januar 2016

Referat fra 37. møde i Task Force

2015

Møde nr. 36, 6. oktober 2015

Referat fra 36. møde i Task Force

Møde nr. 35, 18. juni 2015

Referat fra 35. møde i Task Force

Møde nr. 34, 6. marts 2015

Referat fra 34. møde i Task Force

Møde nr. 33, 16. januar 2015

Referat fra 33. møde i Task Force

Opdateret 15 APR 2024