xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

VRE-bakterier

VRE står for vancomycin-resistente enterokokker. Enterokokker er tarmbakterier og er en naturlig del af tarmfloraen. Alvorlig sygdom forårsaget af enterokokker behandles som regel med et antibiotikum, som hedder vancomycin. Enterokokker kan blive resistente (modstandsdygtige) overfor vancomycin, og kaldes så vancomycin-resistente enterokokker.

Bakterien forårsager stort set aldrig sygdom hos raske borgere, men kan give alvorlig sygdom hos borgere, som i forvejen er syge. Enterokokker kan give urinvejsinfektioner og alvorlige infektioner som hjerteklapbetændelse og andre former for infektion i blodet, især blandt ældre patienter med disponerende faktorer. Både i Danmark og internationalt er der observeret en stigende forekomst af VRE.  Myndighederne er derfor særligt opmærksomme på VRE for at mindske risikoen for at blive smittet.

Information om VRE-bakterier

Smitte

De fleste, som har VRE, har bakterien i mave-tarmkanalen uden at mærke noget til den, de er såkaldte raske bærere. Raske bærere har kun en lille risiko for at blive alvorligt syg. Borgere, som i forvejen er syge (fx ældre eller borgere med nedsat immunforsvar), får typisk et mere alvorligt forløb efter smitte.

VRE er meget smitsom og kan overleve særligt i hospitalsmiljøer i op til fire måneder. Smitte sker ofte via hænderne. Man kan eksempelvis blive smittet ved håndtryk eller ved berøring af ting, som er forurenet med VRE. God håndhygiejne med omhyggelig håndvask og brug af håndsprit er derfor vigtig. Toiletbesøg bør efterfølges af både håndvask og hånddesinfektion.

Da bakterierne kan overleve længe uden for kroppen, vil bl.a. hospitalsafdelinger og plejehjem være ekstra opmærksomme på grundig rengøring af stuer, hvor en borger smittet med VRE har opholdt sig.

Behandling

Der findes ingen behandling for bærertilstanden, og man behandler således kun, hvis der opstår sygdom pga. af bakterien.

VRE infektioner er ofte svære at behandle fordi der ofte kun er få antibiotika tilbage til behandling af infektionerne, og disse antibiotika er hyppigt forbundet med bivirkninger samt dyre at anvende.

Opdateret 08 JUL 2019