xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelse af selvmordsadfærd hos ældre

Ældre har de højeste selvmordsrater af alle aldersgrupper. Derfor er det vigtigt, at kommunerne fokuserer på forebyggende indsatser for deres ældste borgere. Sundhedsstyrelsen har indsamlet viden og praksiserfaringer, der kan støtte kommunernes arbejde med at forebygge selvmord og selvmordsforsøg blandt ældre. 

Fra 1980’erne til i dag er selvmordsraterne i Danmark mere end halveret, men ældre har fortsat de højeste selvmordsrater af alle aldersgrupper.

Generelt udføres ældres selvmordshandlinger med en højere selvmordsintention end yngre menneskers. Det vil sige, at ældre mennesker er meget velovervejede og målbevidste, når de vælger at tage deres eget liv – og de benytter typisk beslutsomme og effektive selvmordsmetoder, hvor sandsynligheden for overlevelse er begrænset.

Depression er en væsentlig risikofaktor for selvmord hos ældre, men også fysiske sygdomme, tab af ægtefælle eller anden nærtstående familie samt ensomhed og isolation er vigtige baggrundsfaktorer.

Kommunernes indsatser

Hvis det skal lykkes at nedbringe selvmordsraterne blandt ældre borgere, så skal der sættes ind med tidlig opsporing, og med forebyggende og støttende initiativer. Initiativerne skal særligt målrettes depressioner, demens, ensomhedsfølelse og social isolation samt tab af nærtstående, da disse belastende forhold og negative livsbegivenheder er nogle af de væsentlige risikofaktorer for selvmordsadfærd blandt ældre.

Konkrete aktiviteter kan fx være:

  • Opsporing af depression ved forebyggende hjemmebesøg ved systematisk screening
  • Opsporing af selvmordsadfærd (inkluderer både selvmordstanker og -forsøg) med screeningsspørgsmål ved lovpligtige og/eller opfølgende forebyggende hjemmebesøg
  • Supplerende forebyggende hjemmebesøg til nylige enker og enkemænd, som kan bidrage til tidlig opsporing i forhold til psykosocial mistrivsel og evt. selvmordsadfærd
  • Uddannelse af nøglepersoner med særlig viden om psykosocial mistrivsel og selvmordsadfærd blandt ældre, for at styrke den forebyggende kommunale selvmordsindsats og samtidig give medarbejderne et kompetenceløft
Opdateret 13 JUN 2023