xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Patientforløb ved type 2-diabetes

Det er afgørende at sikre sammenhængende patientforløb, hvis mennesker med type 2-diabetes skal opspores og behandles rettidigt. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med type 2-diabetes.

Anbefalingerne skal medvirke til at øge kvaliteten af tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og opfølgning i forhold til mennesker med type 2-diabetes.

Anbefalingerne er henvendt til sundhedsfaglige ledere, planlæggere og sundhedspersonale, der beskæftiger sig med mennesker med type 2-diabetes - på sygehusene, i almen praksis og speciallægepraksis samt i kommunerne.

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med type 2-diabetes

Opdateret 06 AUG 2020