xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelse af tobaks- og nikotinbrug

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række materialer til kommuner og fagfolk, der gerne vil arbejde med at forebygge tobaks- og nikotinbrug.

Den største effekt af det tobaksforebyggende arbejde ses, når der iværksættes indsatser både centralt og lokalt, når de er flerstrengede, det vil for eksempel sige, når der samtidigt arbejdes på tværs af forvaltninger og sektorer med forskellige metoder og forebyggelsesindsatser, og når indsatserne spiller sammen. Elementerne i en effektiv tobaksforebyggelse er:

  • Fremme af rygestop
  • Fremme af røgfrie miljøer
  • Forebyggelse af rygestart

Røgfrie nikotinprodukter, e-cigaretter og andre produkter med nikotin, bør behandles på lige fod med rygning i alle indsatser i grundskolen.

WHO’s rammekonvention for tobakskontrol

Danmark har tiltrådt WHO’s rammekonvention for tobakskontrol (Framework Convention on Tobacco Control eller FCTC) sammen med i alt 173 andre lande. Det betyder, at vi har forpligtet os til at arbejde med de mest effektive instrumenter for at begrænse brugen af tobak, det vil sige både cigaretter, piber, snus og tyggetobak mv. Det drejer sig om:

  • Høje afgifter/priser på tobak
  • Forbud mod reklamer for tobak 
  • Røgfrie miljøer på arbejdspladser og offentlige steder 
  • Omfattende informationsindsats – herunder undervisning 
  • Store advarsler på tobaks-/cigaretpakninger 
  • Behandlingstilbud for afhængighed af tobak – det vil sige rygestoptilbud
 
Opdateret 22 MAR 2023