xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger og vejledninger om funktionelle lidelser

Patienter med funktionelle lidelser skal ligesom andre have tilbud om udredning og behandling tilpasset deres præferencer og behov, med fri og lige adgang, og af høj kvalitet.

Sundhedsstyrelsen arbejder for at forbedre sundhedsvæsenets tilbud til patienter med funktionelle lidelser og har udgivet anbefalinger, vejledninger og redskaber på området, som kan findes nedenfor.

Organisering, behandling og rehabilitering

Patienter med funktionelle lidelser oplever ofte både lange og usammenhængende udredningsforløb i sundhedsvæsenet, hvor de undervejs bliver mødt med manglende viden, fordomme og negativ forskelsbehandling eller diskrimination. Hvilket tilsammen betyder, at mennesker med funktionelle lidelser kan føle sig som mindre værdige patienter, kastebolde i sundhedsvæsnet eller overladt til sig selv.

Sundhedsstyrelsen ser derfor et behov for at løfte indsatsen i forhold til patienter med funktionelle lidelser, både hvad angår udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering. Styrelsen har udarbejdet faglige anbefalinger til organisering af området, efter input fra en bredt sammensat tværfaglig arbejdsgruppe.

Rapport: Funktionelle lidelser - anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering

Opdateret 10 NOV 2023