xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering og nedbringelse af tvang

I 2014 indgik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner en aftale med det fælles mål at halvere brugen af bæltefikseringer og nedbringe den samlede brug af tvang i psykiatrien frem mod udgangen af 2020.

Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i anvendelsen af tvang tæt og monitorerer området i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen og regionerne.

Sundhedsdatastyrelsen har i regi af Task Force for Psykiatriområdet og i samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model til monitorering af anvendelsen af tvang. Opgørelse og bearbejdning af data varetages af Sundhedsdatastyrelsen, og ved offentliggørelsen af data kommenterer Sundhedsstyrelsen på udvalgte monitoreringsdata.

Hver opgørelse dækker et år, og der udgives en ny rapport hvert halve år:

Monitorering af tvang i psykiatrien: 2023 (udgivet maj 2024)

Monitorering af tvang i psykiatrien: juli 2022 - juni 2023 (udgivet november 2023)

Monitorering af tvang i psykiatrien: 2022 (udgivet maj 2023) 

Monitorering af tvang i psykiatrien: juli 2021 - juni 2022 (udgivet november 2022)

Monitorering af tvang i psykiatrien: 2021 (udgivet maj 2022)

Monitorering af tvang i psykiatrien: juli 2020 - juni 2021 (udgivet november 2021)

Monitorering af tvang i psykiatrien: 2020 (udgivet maj 2021)

Monitorering af tvang i psykiatrien: juli 2019 - juni 2020 (udgivet november 2020)

Monitorering af tvang i psykiatrien: 2019 (udgivet maj 2020)

Monitorering af tvang i psykiatrien: juli 2017 - juni 2018 (udgivet oktober 2018)

Monitorering af tvang i psykiatrien: 2017 (udgivet juni 2018)

Monitorering af tvang i psykiatrien: juli 2016 - juni 2017 (udgivet oktober 2017)

Monitorering af tvang i psykiatrien: 2016 (udgivet maj 2017)

Monitorering af tvang i psykiatrien: juli 2015 - juni 2016 (udgivet oktober 2016)

Monitorering af tvang i psykiatrien: 2015 (udgivet april 2016)

Monitorering af tvang i psykiatrien: januar - juni 2015 (udgivet september 2015)

Monitorering af tvang i psykiatrien: 2014 (udgivet maj 2015)

Se alle udgivelser om tvang i psykiatrien

Sundhedsstyrelsens fokus på forebyggelse og nedbringelse af tvang

Sundhedsstyrelsen ønsker også fremadrettet et stærkt fokus på at forebygge og nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. Derfor udgav vi i 2021 Anbefalinger til nedbringelse af tvang for mennesker med psykiske lidelser, som skal understøtte det lokale arbejde med at forebygge og nedbringe brugen tvang.

Se anbefalingerne

Der er desuden igangsat et arbejde omkring videreudvikling af den nationale model for monitoreringen, som skal fungere, når den nuværende partnerskabsaftale og model ophører med udgangen af 2020. Den kommende monitoreringsmodel vil bl.a. trække på erfaringerne fra den nuværende partnerskabsperiode.

Læs mere om regler og rettigheder

Opdateret 14 MAJ 2024