xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fakta om tobak og rygning

17 pct. af alle voksne danskere ryger dagligt. Tobaksrygning er yderst skadeligt for både rygeren og dennes omgivelser: Ved rygning sker der en ufuldstændig forbrænding af tobakken, hvor der dannes en blanding af over 4.000 forskellige stoffer – mange af dem sundhedsskadelige.

Når man ryger, dannes der en del gasser og en masse partikler. Man siger, at røgen består af en gasfase og en partikelfase. Nikotin findes både i partikelfasen og i gasfasen, og mængden er afhængig af røgens surhedsgrad. I tobakken findes også radioaktive stoffer som polonium 210.

Det er partiklerne, der gør, at man kan se røgen. Partiklerne udgør sammen med de gasser, der fortættes, når de kommer ned i bronkier og lunger, den mørkebrune substans, man kalder tobakstjære.

Tobakstjæren består af mange stoffer – i alt over 4000 forskellige. En del er kræftfremkaldende for mennesker, f.eks. formaldehyd, benzen og en lang række nitrosaminer. Nogle stoffer er kendte fra hverdagslivet, f.eks. acetone, bly, nikkel, kviksølv, citronsyre, eddikesyre og DDT.

En undersøgelse af danskernes rygevaner i 2018 viste, at 23 % af alle danskere over 18 år ryger, og 17 % ryger dagligt. Der er forholdsmæssigt flere mænd end kvinder, der ryger. Størstedelen (72 %) af de personer, der ryger eller tidligere har røget, ville ikke ryge, hvis de skulle leve deres liv om. Rygning er en af de væsentligste årsager til ulighed i sundhed, og der ses en klar sammenhæng mellem højest gennemførte uddannelsesniveau og andelen, der ryger dagligt.

Opdateret 27 MAJ 2019