xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Selvbillede og kropsidealer

Det øgede fokus på kroppen som et projekt og et statusobjekt samt stigningen i brugen af sociale medier kan medvirke til at lægge et pres på især unge for at leve op til specifikke kropslige idealer.

Undersøgelser viser, at mange børn og unge er utilfredse med egen krop eller dele af deres egen krop. Dette kan have stor betydning for deres selvværd og for deres dagligdag og generelle trivsel.

Et dårligt forhold til egen krop er et dårligt udgangspunkt for en sund seksuel udvikling og god seksuel trivsel, og det kan udgøre en begrænsning for det sociale liv. Utilfredsheden med egen krop er særligt udbredt hos unge piger, men kan gøre sig gældende i alle befolkningsgrupper.

Sex og Samfund: Unges syn på krop og kropsidealer (2017)

Sex & Samfund har gennemført undersøgelsen blandt 1031 unge i 7.-9. klasse, 2017

Undersøgelsen viser følgende:

  • Hver fjerde elev i udskolingen oplever, at de sociale medier påvirker deres kropstilfredshed. Særligt elever, der er utilfredse med deres krop, oplever, at de sociale medier påvirker deres syn på egen krop.
  • Blandt unge, der ikke er tilfredse med deres krop, svarer 45 procent, at de sociale medier påvirker deres syn på egen krop.
  • Blandt de, der er tilfredse med deres egen krop, svarer 20 procent det samme. 
  • 37 procent af eleverne i 7.-9. klasse oplever, at det udelukkende er dem selv, der har indflydelse på tilfredsheden med egen krop. 
  • Over halvdelen af eleverne oplever, at tilfredshed med egen krop påvirker deres selvværd.  
  • 76 procent af pigerne og 43 procent af drengene angiver, at der er noget ved deres egen krop, de er utilfredse med.
Opdateret 28 FEB 2023