xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rehabilitering på skleroseområdet

I 2020 levede ca. 16.500 danskere med multipel sklerose (MS). Sundhedsstyrelsen understøtter på forskellige måder arbejdet med rehabilitering af mennesker med sklerose.

Danmark har en af verdens højeste forekomster af multipel sklerose (MS). Sygdommen debuterer oftest i den tidlige voksenalder (20-40 år) og forekomsten er ca. dobbelt så stor for kvinder som for mænd.

Multipel sklerose medfører en lang række betydende nedsættelser af funktionsevnen, som optræder i varierende omfang og intensitet i løbet af sygdomsforløbet. Uanset behandlingen tiltager disse nedsættelser over tid, og det medfører, at den skleroseramte får et stadig større behov for kompenserende strategier og indsatser, fx hjælpemidler, tilpasning af omgivelserne og personlig assistance.

Rehabilitering til patienter med multipel sklerose retter sig mod de nedsættelser af funktionsevnen, som har betydning for mulighederne for at leve et almindeligt liv og varetage nødvendige aktiviteter og roller i hverdagen, kombineret med farmakologisk behandling af følgetilstandene. Sundhedsstyrelsen har igangsat flere initiativer, der skal støtte sundhedsvæsenets rehabiliterende indsatser for mennesker med multipel sklerose.

Rehabilitering til patienter med multipel sklerose

NKR om fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose – syv udvalgte indsatser

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sklerose

Scleroseforeningen

Opdateret 27 JAN 2023