xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Telefonisk anmeldepligtige sygdomme

Visse alvorlige sygdomme skal straks anmeldes telefonisk til Styrelsen for Patientsikkerhed i tillæg til skriftlig anmeldelse, og nogle af disse skal anmeldes telefonisk allerede ved mistanke om smitte.

Sygdomme der skal anmeldelse telefonisk

Skal anmeldes på mistanke

(det vil sige ved relevante symptomer og inden laboratorieverifikation)

Botulisme
Ja
Difteri
Ja (både kutane og respiratoriske symptomer)
Influenza, pandemisk alarmfase
Afhænger af konkrete retningslinjer
Influenza af zoonotisk oprindelse, herunder fugleinfluenza, svineinfluenza mv. Ja (hvis relevant eksponering)
Kopper
Ja
Meningokoksygdom (invasiv)
Ja
MERS (Middle East Respiratory Syndrome)
Ja (hvis relevant eksponering)
Miltbrand
Ja (både kutane og systemiske symptomer)
Mistanke om ophobning af sygdomme eller tilstande hvis:
  • de er alvorlige og uforklarede, og som mistænkes at være forårsaget af mikroorganismer eller andre smitstoffer, men hvor årsagen ikke nødvendigvis er påvist
eller
  • med kendt årsag, men som optræder på en usædvanlig måde, der giver anledning til bekymring.
Ja
Mpox Nej
Mæslinger
Ja (ved relevant eksponeringellerved mistanke + påvisning af IgM for mæslinger)
Nipahvirus infektion
Ja (ved relevant eksponering)
Pest
Ja
Polio
Ja
Rabies
Ja (ved relevant eksponering)
SARS
Ja (ved relevant eksponering)
Viral hæmoragisk feber (Ebola, Lassa, Marburg og Krim-Congo)
Ja (ved relevant eksponering)
Opdateret 10 NOV 2023