xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rengøring i eget hjem

Rengøring og gode hygiejnerutiner er med til at skabe et godt indeklima og forhindre smittespredning med for eksempel bakterier og virus. Her kan du læse mere om gode råd til rengøring

Se filmen med gode råd om rengøring i hjemmet

Sådan gør du rent

Der er mange forskellige måder at gøre rent på. Hyppigt anvendte metoder i det private hjem er:

  • Våd rengøring eller afvaskning med rengøringsmidler, evt. med eftertørring med tør klud eller moppe
  • Fugtig aftørring med en fugtet klud eller moppe (med rengøringsmiddel)
  • Afstøvning, med tør klud eller afstøver
  • Støvsugning

Generelt er våd rengøring at foretrække. Du bør være opmærksom på, at afstøvning hvirvler støvet op, og at det derfor i højere grad ’flytter’ støvet, end det fjerner støvet. Brug derfor afvaskning eller fugtig aftørring i stedet på alle flader og ting, der tåler det.

Hver gang, du gør rent, bør du anvende rene klude, mopper og svampe og være opmærksom på at skifte disse under rengøringen afhængigt af hvilken form for rengøring, der udføres, samt hvor der rengøres.  Når du vasker dine klude for at bruge dem igen, skal de vaskes på min. 60 grader, og hvis der er kommet blod, afføring, diarre, opkast eller urin på, skal de vaskes på min. 80 grader for at dræbe alle bakterier.

Sundhedsstyrelsen har ingen anbefalinger for bestemte typer af klude, svampe eller mopper. Det anbefales at følge producentens råd om produktet.

Fra rent til urent

Der er ikke dokumentation for en bestemt model for rengøring i det private hjem, men princippet ”fra rent til urent” og ”oppefra og ned” samt øvrige råd på denne hjemmeside anbefales som generel rettesnor.

Under rengøringen er det vigtigt, at du løbende skifter klude ved forskellige typer af rengøringsopgaver, da man ellers transporterer snavs, bakterier, virus mv. rundt i stedet for at fjerne dem. Du bør også skifte vandet, når det er beskidt. Efter rengøring af toilet skal kluden altid smides til vask eller smides ud, hvis det er en engangsklud.

Afslut altid rengøring med at vaske dine hænder med almindelig håndsæbe.

Brug af rengøringsmidler

Rengøring med vand og sæbe med almindelige rengøringsmidler, løsner og fjerner snavs, bakterier, virus mv. Gode råd for brug af rengøringsmidler:

  • Følg producentens anbefaling for rengøringsmidlet. Det skal kunne læses på beholderen
  • Rengøringsmidlerne skal doseres korrekt, så de ikke efterlader en sæbefilm
  • Rengøringsmidlet skal anvendes til det formål, det er tiltænkt
  • Undersøg om de forskellige materialer, der skal rengøres, kan tåle det specifikke rengøringsmiddel
  • Bland ikke forskellige rengøringsmidler.

Du kan med fordel anvende handsker for at beskytte dine hænder, både mod udtørring af vand og mod påvirkning af rengøringsmidler. Handsker bør også skiftes undervejs, så du ikke bruger samme handsker til rengøring af for eksempel toilet og køkken.

Rengøring af kontaktpunkter

Når du gør rent, skal du være opmærksom på grundig rengøring af kontaktpunkter; som er steder, der berøres af mange. Det kan for eksempel være håndtag til døre og køleskab, vandhaner, stikkontakter og elektronik, som benyttes af flere personer såsom en fjernbetjening eller tablet.

Hvis en person med en smitsom sygdom rører ved ting og overflader med urene hænder, kan der afsættes bakterier og virus. Ved rengøring fjerner du disse, hvorved smitten ikke føres videre til næste person, der rører ved samme ting eller overflade. 

Skal man desinficere i private hjem?

Det er ikke nødvendigt at anvende desinfektionsmidler i dit private hjem, medmindre der er tale om helt særlige situationer. I disse situationer vil borgeren have modtaget rådgivning fra hospitalet eller en myndighed. Almindelig rengøring med vand og sæbe er i langt de fleste tilfælde tilstrækkeligt. 

For genstande, der ikke egner sig til at blive meget våde, fx telefoner, tablets og bærbare computere mv., anbefales det, at man følger producentens anvisninger for rengøring og/eller desinfektion.

Bemærk!

Hvis du får behov for at anvende desinfektionsmidler, skal du huske, at desinfektion ikke kan erstatte rengøringen. Desinfektion kræver, at overfladen rengøres forinden. Derudover skal man altid følge producentens anvisninger. Desinfektionsmidler er kraftige, og derfor skal man være opmærksom på, at den overflade, der ønskes desinficeret, kan tåle det produkt, man anvender. Et desinfektionsmiddel må ikke blandes med andre produkter.

Hvor ofte skal du gøre rent?

Det er ikke muligt at angive præcist, hvor ofte der skal gøres rent i private hjem. Det afhænger af forskellige situationer. 

Vi anbefaler, at du vurderer behovet for rengøring i din egen bolig og derudfra beslutter, hvor ofte der er behov for rengøring. Synligt snavs er selvfølgelig en målestok, men virus og bakterier er ikke synlige og skal også fjernes for at holde hjemmet rent.

Hvis der er smitsom sygdom i hjemmet, er der derfor behov for at rengøre oftere end vanligt, og under en epidemi kan der gælde særlige anbefalinger.

Hvor ofte skal du gøre rent?

Hvilken type aktiviteter foregår i boligen?

Højt aktivitetsniveau i hjemmet kan medføre, at du bør gøre oftere rent. Det kan for eksempel være, hvis der ofte er legekammerater med hjemme og lege, ofte er gæster, eller hvis der er en hjemmearbejdsplads, som benyttes ofte.

Hvilken type af rum er der tale om?

Badeværelse og køkken bør rengøres hyppigere end andre rum i boligen. 

Er der personlige forhold, der gør sig gældende?

Bor der for eksempel personer med støvallergi i hjemmet, vil der også være behov for mere rengøring.
Opdateret 06 OKT 2023