xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Observation og behandling af spædbørn

Læger og sundhedsplejersker, der møder børn og deres forældre i forbindelse med forebyggende sundhedsydelser, kan blive stillet overfor spørgsmål af forskellig art fra forældre, hvor der er behov for mere konkret viden end der er tilgængelig i den generelle vejledning. Sundhedsstyrelsen har på den baggrund udarbejdet en række notater, der kan vejlede sundhedspersonalet i deres svar.

Spørgsmålene fra forældrene kan fx dreje sig om spædbørnskolik, alternativ behandling og naturlægemidler, gulsot og forstoppelse hos spædbørn. 

Til brug for sundhedspersonalets vejledning af forældrene om disse emner har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række notater. 

Notat: Sundhedsplejerskers rådgivning om kiropraktisk behandling af spædbørn (2022)

Forældrebrev: Nyfødte med gulsot (2011)

Notat: Rådgivning til forældre om alternativ behandling (2009)

Notat: Movicol til spædbørn (2006)

Meddelelse: Mylicondråber, Aeropax og lignende produkter (2005)

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. opsporing af galdevejsatresi. Patientforløbsprogram (2003)

Opdateret 01 NOV 2022