xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Stofforebyggende indsatser på skoler og ungdomsuddannelser

Udover festmiljøer og nattelivet, er grundskolen en vigtig arena for den stofforebyggende indsats, fordi der her er mulighed for at komme i kontakt med stort set alle børn og unge samt deres forældre. Herudover er ungdomsuddannelserne en central arena, da både en stor del af de unges hverdag foregår på ungdomsuddannelserne, og fordi mange uddannelsesinstitutioner danner rammen om en del af de unges festmiljø.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en forebyggelsespakke om stoffer, der har til formål at understøtte kommunens arbejde med at forebygge stofbrug blandt unge. I pakken findes flere anbefalinger om indsatser på grundskoler, ungdomsuddannelser og i de unges festmiljøer.

I perioden 2020-2024 gennemfører Sundhedsstyrelsen sammen med Trygfonden og fem pilotkommuner en pilotfase af programindsatsen ”Fælles om ungelivet” med fokus på at fremme beskyttende faktorer for unges brug af rusmidler. Det gælder blandt andet involvering af forældre samt øge de unges deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter. 

Til forældre: Teenageforældre.dk 

Forebyggelsespakke om stoffer

Fælles om ungelivet

Music Against Drugs

Opdateret 15 DEC 2022