xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tilskud til vacciner til visse persongrupper

Sundhedsstyrelsen tildeler tilskud til køb af vacciner til nærmere afgrænsede persongrupper.

En række persongrupper kan få tilskud til en eller flere af følgende vacciner:

 • Den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine
 • Den 20-valente konjugerede pneumokokvaccine
 • Den 23-valente pneumokokvaccine
 • Hepatitis B vaccine 

Nedenfor kan du se, hvilke grupper der får tilskud til de forskellige vacciner

Du kan også læse mere om invasiv pneumokoksygdom og vaccination mod pneumokokker på Statens Serum Instituts hjemmeside

Den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine 

Følgende grupper er fra d. 2. maj 2022 omfattet af klausuleret tilskud til den 13-valente pneumokokvaccine:

Personer under 18 år med:

 • Manglende milt eller dysfunktion af milten
 • Organtransplantation
 • Cohclear-implantation
 • Stamcelletransplantation
 • Likvorlækage
 • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
 • Immunsuppression (fx ved HIV-infektion eller lymfom).
 • Cyanotiske hjertesygdomme
 • Hjerteinsufficiens
 • Palliativ operation for hjertesygdom
 • Hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
 • Kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose)
 • Hypodynamisk respirationsinsufficiens
 • Nefrotisk syndrom
 • Immundefekter, ekslusiv agammaglobulinæmi og SCID (Svær Kombineret Immundefekt).

Vaccinen tilbydes i øvrigt vederlagsfrit til alle børn som en del af det danske børnevaccinationsprogram.

Se beskrivelse af vaccinen hos Statens Serum Institut: Pneumokokvaccine 13-valent

 

Den 20-valente konjugerede pneumokokvaccine

Følgende grupper er fra den 30. maj 2022 omfattet af klausuleret tilskud til den 20-valente pneumokokvaccine:

Personer på 18 år eller derover med:

 • Manglende milt eller dysfunktion af milten 
 • Organtransplantation 
 • Cochlear implantation 
 • Stamcelletransplantation 
 • Liquorlækage 
 • Tidligere invasiv pneumokoksygdom 
 • Immunsuppression (fx ved hiv-infektion eller lymfom) 

Følgende grupper er yderligere fra den 9. januar 2023 omfattet af klausuleret tilskud til den 20-valente pneumokokvaccine:

Personer på 65 år eller ældre med:

 • Diabetes mellitus
 • Kronisk hjertesygdom
 • Kronisk lungesygdom
 • Kronisk nyresygdom
 • Kronisk leversygdom

Se beskrivelse af vaccinen hos Statens Serum Institut: Pneumokokvaccine 20-valent

 

Den 23-valente pneumokokvaccine

Følgende grupper er fra den 29. maj 2023 omfattet af klausuleret tilskud til den 23-valente pneumokokvaccine:

Personer med:

 • Udført/planlagt splenektomi, organtransplantation, stamcelletransplantation eller cochleaimplantation
 • Manglende miltfunktion (fx efter stråling)
 • Likvorlækage
 • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
 • Immunsuppression (fx ved hiv-infektion eller lymfom)
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) over 65 år eller ved FEV1 på mindre end 40 % af forventet
 • Hjerteinsufficiens (hjertesvigt) over 65 år
 • Diabetes mellitus over 65 år.

Personer under 18 år med:

 • Cyanotiske hjertesygdomme
 • Hjerteinsufficiens
 • Palliativ operation for hjertesygdom
 • Hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
 • Kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose)
 • Hypodynamisk respirationsinsufficiens
 • Nefrotisk syndrom
 • Immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.
 

Se beskrivelse af vaccinen hos Statens Serum Institut: Pneumokokvaccine 23-valent

 

Hepatitis B vaccine

Tilskuddet gives til: 

 • personer med Downs syndrom
 • personer udsat for relevant stikuheld

 

Sundhedsstyrelsen tildeler tilskud til køb af vacciner til nærmere afgrænsede persongrupper

Sundhedsstyrelsen behandler spørgsmål om tildeling af klausuleret tilskud til vacciner til afgrænsede persongrupper.

Ansøgning om tilskud

Ansøgning om klausuleret tilskud til en vaccine kan indgives til Sundhedsstyrelsen af den, der bringer vaccinen på markedet i Danmark.

Der er udarbejdet en vejledning, der beskriver procedurerne for Sundhedsstyrelsens sagsbehandling af indkomne ansøgninger om tildeling af klausuleret tilskud til vacciner.

Vejledning vedrørende behandling af ansøgning om klausuleret tilskud til vacciner

Vejledningen er skrevet i tilslutning til bekendtgørelse nr. 61 af 29. januar 2009 om tilskud til vacciner, hvoraf det fremgår, at Sundhedsstyrelsen beslutter, om nærmere afgrænsede persongrupper skal tilbydes tilskud. Tilskuddet ydes af Regionsrådet.

Ansøgningsskema om klausuleret tilskud til en vaccine

Sundhedslovens §158 om tilskud til vacciner

Bekendtgørelse om tilskud til vacciner

Opdateret 26 MAJ 2023