xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Medicin til nikotinafvænning

Der findes forskellige typer af godkendt medicin til nikotinafvænning, både medicin på recept og håndkøbsmedicin. De kan mindske kroppens abstinenser og gøre det lettere at stoppe med at ryge eller bruge andre nikotinholdige produkter.

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at fordelene ved nikotinstop er langt større end de potentielle bivirkninger ved medicin til nikotinafvænning. Medicin til nikotinafvænning kan bruges til afvænning af alle nikotinprodukter, fx cigaretter, snus, tyggetobak, nikotinposer og e-cigaretter. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler godkendt håndkøbs- eller receptpligtig medicin til voksne over 18 år, som har mange symptomer på nikotinafhængighed.

Unge under 18 år, som har mange symptomer på nikotinafhængighed, og som tidligere har forsøgt nikotinstop uden brug af medicin, anbefales at bruge godkendt håndkøbsmedicin til nikotinafvænning. Nogle typer håndkøbsmedicin til nikotinafvænning er godkendt fra 12 eller 15 år, mens andre kun er godkendt til voksne (jf. produktresumé). Brug af håndkøbsmedicin til nikotinafvænning til børn og unge under 15 år bør altid ske i samråd med lægen. Lægen bør også involveres, hvis medicinen kun er godkendt til voksne.

Både håndkøbsmedicin og receptpligtig medicin til nikotinafvænning bør altid tages i en afgrænset periode efter anvisningerne for det pågældende produkt, hvorefter du skal trappe ud af forbruget. 

Hvis du vil vide mere om mulighederne, kan du tale med din læge eller apoteket, som kan vejlede dig i, hvad du bør vælge. De kan også hjælpe dig med dosering, anvendelse, og hvordan du stopper igen. Du kan også få hjælp hos en stoprådgiver i din kommune eller hos Stoplinien (80 31 31 31) – også hvis det er svært at trappe ud. 

Hvis du bruger anden medicin eller har en sygdom

Hvis du bruger anden medicin – herunder psykofarmaka – har en hjertesygdom, diabetes eller andre sygdomme, skal du tale med din læge, inden du begynder på godkendt medicin til nikotinafvænning. Lægen skal vurdere fordele og ulemper ud fra din situation, uanset om du overvejer at bruge godkendt håndkøbsmedicin eller et receptpligtigt præparat. Lægen skal også vurdere, om din øvrige medicin kan fortsætte som vanligt i forbindelse med dit nikotinstop og ved opstart af medicin til nikotinafvænning. 

Folder: ”De fleste med en psykisk lidelse ønsker også at blive røgfri – gælder det også dig?” 

Hvis du er gravid eller ammer 

 Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du holder op med at ryge eller bruge røgfrie nikotinprodukter, hvis du ammer, eller hvis du er gravid eller ønsker at blive det.

Hvis du er gravid eller ammer, er det bedst, hvis du kan stoppe med at ryge uden at bruge produkter, der indeholder nikotin – herunder godkendt håndkøbsmedicin som indeholder nikotin – da nikotin øger risikoen for at føde for tidligt og er skadeligt for barnet. Hvis det er vanskeligt at stoppe uden brug af håndkøbsmedicin, skal du tale med din læge, som kan vurdere din situation. Receptpligtig medicin til nikotinafvænning kan ikke bruges af dig, der er gravid eller ammer.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du får rådgivning om nikotinstop af en stoprådgiver i din kommune eller hos Stoplinien (80 31 31 31). 

Typer af medicin til nikotinafvænning

Der findes forskellige typer medicin til nikotinafvænning, som kan mindske kroppens abstinenssymptomer og gøre det lettere at stoppe med at ryge eller bruge andre nikotinholdige produkter. Medicin til nikotinafvænning fås både i håndkøb og ordineret via recept. 

Det er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at du kun benytter medicin til nikotinafvænning, som er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til formålet. 

Håndkøbspræparater

Godkendte håndkøbspræparater fås som plaster, inhalator, tyggegummi, sugetablet, mikrotablet, mundspray og næsespray. 

Du bør læse produktets indlægsseddel grundigt og højst bruge produktet i den periode, der anbefales i indlægssedlen. Få gerne råd om brug og udtrapning på apoteket eller hos egen læge. Du kan også få hjælp til at trappe ud hos en stoprådgiver i din kommune eller hos Stoplinien (80 31 31 31). 

Receptpligtig medicin til nikotinafvænning

Receptpligtig medicin til nikotinafvænning skal ordineres af din læge. Det vigtigt, at både du og din læge læser produktresumé og indlægsseddel, da de indeholder en række vigtige anbefalinger, som skal gøre nikotinstoppet så effektivt og sikkert som muligt baseret på opdateret viden. Det gælder blandt andet en række advarsler og oplysninger om bivirkninger. Oplysningerne hjælper til, at lægen kan vurdere fordele og ulemper for dig, før behandlingen påbegyndes.

Læger og patienter opfordres til at indberette bivirkninger på meldenbivirkning.dk.

Vederlagsfri medicin til nikotinafvænning

Flere kommuner bruger i dag muligheden for at give vederlagsfri medicin til borgere der gerne vil stoppe med at bruge nikotinprodukter. Arbejdet med dette er evalueret i forbindelse med Forstærket indsats over for storrygere og Pulje til rygestop til særlige grupper (rygestopmedicin).

 
Opdateret 06 DEC 2023