xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rygestopmedicin

Der findes forskellige typer af godkendt rygestopmedicin, både medicin på recept og godkendte nikotinprodukter i håndkøb. De kan mindske kroppens abstinenser og gøre det lettere at stoppe med at ryge.

Opdateret 15 SEP 2023

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at fordelene ved rygestop er langt større end de potentielle bivirkninger ved rygestopmedicin.

Sundhedsstyrelsen anbefaler godkendt rygestopmedicin til alle voksne over 18 år, der ønsker at stoppe med at ryge, og som ryger 10 eller flere cigaretter dagligt.

Både godkendte nikotinprodukter i håndkøb og rygestopmedicin på recept kan anvendes de første 8-12 uger af rygestoppet, hvorefter du skal trappe ud af forbruget.

Hvis du vil vide mere om mulighederne, kan du tale med din læge eller apoteket, som kan vejlede dig i, hvad du bør vælge. De kan også hjælpe dig med dosering, anvendelse, og hvordan du stopper igen. Du kan også få hjælp hos en rygestoprådgiver i din kommune eller hos Stoplinien (80 31 31 31) – også hvis det er svært at trappe ud. 

Hvis du bruger anden medicin eller har en sygdom

Hvis du bruger anden medicin – herunder psykofarmaka – har en hjertesygdom, diabetes eller andre sygdomme, skal du tale med din læge, inden du begynder på godkendt rygestopmedicin. Lægen skal vurdere fordele og ulemper ud fra din situation, uanset om du overvejer at bruge godkendte nikotinprodukter i håndkøb eller rygestopmedicin på recept. Lægen skal også vurdere, om din øvrige medicin kan fortsætte som vanligt i forbindelse med dit rygestop og ved opstart af rygestopmedicin.

Folder: ”De fleste med en psykisk lidelse ønsker også at blive røgfri – gælder det også dig?” 

Hvis du er gravid eller ammer 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du holder op med at ryge eller bruge nikotinprodukter, hvis du ammer, eller hvis du er gravid eller ønsker at blive det.

Hvis du er gravid eller ammer, er det bedst, hvis du kan stoppe med at ryge uden at bruge produkter, der indeholder nikotin – herunder godkendte nikotinprodukter i håndkøb – da nikotin øger risikoen for at føde for tidligt og er skadeligt for barnet. Hvis det er vanskeligt at stoppe uden brug af disse, skal du tale med din læge, som kan vurdere din situation. Rygestopmedicin på recept kan ikke bruges af dig, der er gravid eller ammer.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du får rådgivning om ryge- og/eller nikotinstop af en rygestoprådgiver i din kommune eller hos Stoplinien (80 31 31 31). 

Typer af rygestopmedicin

Der findes forskellige typer rygestopmedicin, der kan mindske kroppens abstinenssymptomer og gøre det lettere at stoppe med at ryge. Rygestopmedicin fås både i håndkøb og ordineret via recept. 

Det er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at du kun benytter rygestopmidler, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til formålet.

Håndkøbspræparater

Godkendte nikotinprodukter i håndkøb fås som plaster, inhalator, tyggegummi, sugetablet, mikrotablet, mundspray og næsespray. 

Du bør højst bruge disse i 8-12 uger – og aldrig længere end et halvt år. Læs indlægssedlen grundigt. Få gerne råd om brug og udtrapning på apoteket eller hos egen læge. Du kan også få hjælp til at trappe ud hos en rygestoprådgiver i din kommune eller hos Stoplinien (80 31 31 31). 

Receptpligtig rygestopmedicin

Rygestopmedicin på recept skal ordineres af din læge. Det vigtigt, at både du og din læge læser produktresumé og indlægsseddel, da de indeholder en række vigtige anbefalinger, som skal gøre rygestoppet så effektivt og sikkert som muligt baseret på opdateret viden. Det gælder blandt andet en række advarsler og oplysninger om bivirkninger. Oplysningerne hjælper til, at lægen kan vurdere fordele og ulemper for dig, før behandlingen påbegyndes.

Læger og patienter opfordres til at indberette bivirkninger på meldenbivirkning.dk.

Vederlagsfri rygestopmedicin

Flere kommuner bruger i dag muligheden for at give vederlagsfri rygestopmedicin. Arbejdet med dette er evalueret i forbindelse med Forstærket indsats over for storrygere og Pulje til rygestop til særlige grupper (rygestopmedicin).