xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for svangreomsorgen

Anbefalingerne beskriver sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.​

Sundhedsstyrelsen har i 2021 udgivet nye anbefalinger for svangreomsorgen, som erstatter anbefalingerne fra 2013. Anbefalingerne sætter en national ramme for regionernes og kommunernes planlægning og organisering af indsatserne og for de sundhedsprofessionelles virke. Formålet er at sikre et differentieret tilbud, der på bedst mulige vis tager hånd om den enkelte gravide og fødendes særlige behov, således at kommende forældre i Danmark får det bedst mulige forløb.

Anbefalingerne henvender sig bredt til sundhedspersonalet i og uden for sygehuset, især praktiserende læger, jordemødre, obstetrikere, personale på barselsafdelinger og sundhedsplejersker, samt til sundhedsfaglige beslutningstagere og administratorer på området.

De gennemgående principper i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen:

  • at graviditet, fødsel og barselsperiode er en normal livsproces
  • at sundhedsvæsenets indsats omfatter sundhedsfremme, forebyggelse og behandling
  • at der ydes en differentieret indsats, med udgangspunkt i den enkelte gravides behov og ønsker.

Herudover bygger svangreomsorgen på:

  • et lighedsprincip med let og lige adgang til sundhedsvæsenet og behandling af høj kvalitet for alle. 
  • en helhedsorienteret tilgang ud fra både det fysiske, psykiske og sociale perspektiv, med sammenhængende forløb på tværs af fagligheder og sektorer og med hele den kommende familie i fokus.
  • en familiecentreret omsorg og respekt for kvindens integritet og selvbestemmelse.
  • indsatser, som baserer sig på den tilgængelige videnskabelige evidens, hvor det er muligt.
Opdateret 18 APR 2023