xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Specialiseret behandling til patienter med funktionelle lidelser

For at styrke behandlingen af patienter med funktionelle lidelser i svær grad har Sundhedsstyrelsen oprettet specialfunktioner for funktionelle lidelser i specialeplanen, som beskriver specialiseret, tværfaglig behandling.

Regionerne har oprettet centre for funktionelle lidelser i alle regioner, som varetager specialfunktionerne. Behandlingen tilbydes af tværfaglige teams med speciallæger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Centrene rådgiver kommuner samt praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter eller psykologer fra praksissektoren i forhold til forebyggelse, udredning og behandling af funktionelle lidelser.

Du kan se hvilke sygehuse, der har centre for funktionelle lidelser i specialevejledningen for tværgående funktioner.

Se den gældende specialeplan

Opdateret 30 NOV 2022