xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Handlepligt ved kapacitetsudfordringer i forhold til maksimale ventetider

Regionens handlepligt udøves, når de maksimale ventetider ikke kan overholdes. Sundhedsstyrelsen kan overtage handlepligten i særlige tilfælde.

Bopælsregionen har ansvaret for at tilbyde udredning og behandling inden for de maksimale ventetider.

Kan bopælsregionen ikke tilbyde udredning eller behandling inden for de maksimale ventetider, har regionen handlepligt til at finde et tilbud om udredning eller behandling inden for de maksimale ventetider på andre sygehuse i Danmark eller udlandet.

Regionens proaktive afsøgning af udredning eller behandling skal ske i relevant og rimeligt omfang. Der skal afsøges muligheder for udredning eller behandling af faglig tilstrækkelig kvalitet.

Tilbuddet skal være af en karakter, som patienten med rimelighed kan forventes at acceptere. Det indebærer blandt andet, at der skal tages hensyn til geografisk afstand mellem patientens bopæl og udrednings- eller behandlingssted. Regionens proaktive afsøgning forstærkes ved systematiske kapacitetsudfordringer.

Systematiske kapacitetsudfordringer

Regionens handlepligt indebærer, at regionen sikrer en rimelig og tilgængelig kapacitet til behandling af kræftsygdomme. Hvis regionen varetager specialiserede funktioner (regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner), der bliver udført få steder i landet, påhviler der regionen en særlig forsyningsforpligtelse.

Hvis en region har vedvarende eller tilbagevendende systematiske kapacitetsudfordringer på egne sygehuse, så skal regionen generelt og proaktivt arbejde for at sikre kapacitet udenfor regionen, så regionen i konkrete tilfælde kan overholde sin handlepligt og reglerne om maksimale ventetider.

Det indebærer, at regionen proaktivt indgår konkrete aftaler med andre relevante sygehuse i Danmark eller i udlandet om at kunne stå løbende til rådighed i forhold til henvisning af patienter.

På den måde vil afsøgningen ske hurtigt og smidigt, og patienter kan præsenteres for konkrete udrednings- eller behandlingsmuligheder ved information om, at reglerne om maksimale ventetider ikke kan overholdes på eget sygehus.

Arbejdsgang ved overdragelse af handlepligten til Sundhedsstyrelsen

Hvis bopælsregionen ikke kan tilbyde udredning eller behandling inden for de maksimale ventetider, og en patient ønsker handlepligten overdraget til Sundhedsstyrelsen og har samtykket hertil, skal regionen straks meddele det til Sundhedsstyrelsen.

 

Forinden regionen meddeler ønske om overdragelse af handlepligten til Sundhedsstyrelsen, skal regionen have undersøgt og udtømt mulighederne for at henvise den konkrete patient til udredning eller behandling inden for de maksimale ventetider på:

 • et offentligt sygehus i en anden region
 • på privathospital her i landet eller
 • et sygehus i udlandet.

Med 'udtømmende' forstås, at regionen har afsøgt de muligheder for den konkrete udredning eller behandling i ind- og udland, der er kendskab til inden for det konkrete kræftområde, hvor det er vurderingen, at kvaliteten er at sidestille med den her til lands, og at patienten vil kunne klare transport og ophold.

 

Det forventes, at specialenheden for behandling af livstruende sygdomme har understøttet regionens afsøgning, og at regionen har afsøgt muligheder i eventuelle kræftsamarbejder, som er etableret på udfordrede områder.

 

Regionens meddelelse til Sundhedsstyrelsen skal indeholde:

 • en fyldestgørende beskrivelse af regionens udtømmende undersøgelse af muligheder for udredning og behandling inden for de maksimale ventetider for den konkrete patient
 • en beskrivelse af regionens tiltag for at løse udfordringerne
 • patientens samtykke (kan eventuelt fremgå af vedlagt journalkopi)
 • information om patientens diagnose eller mistænkt kræftform
 • den konkrete tilbudte udredning eller behandling
 • dato for sygehusets modtagelse af henvisning
 • dato for informeret samtykke til konkret behandling (ved behandling)
 • dato for start på tilbudt udredning eller behandling
 • informationer om andre udrednings- eller behandlingsmuligheder, som regionen har afdækket
 • kontaktoplysninger på patient og konkret kontaktperson på afdelingen

Regionens meddelelse skal være skriftlig og fremsendes til den krypterede e-mail:

maksimaleventetider@sst.dk

 

Samtidig med afsendelsen af den skriftlige meddelelse skal Sundhedsstyrelsen i dagtid - på alle hverdage fra kl. 9-15 - kontaktes på hovednummeret 72 22 74 00 med omstilling til den ansvarlige afdeling, Enhed for det Primære Sundhedsvæsen.

 

Udenfor dagtid skal Sundhedsstyrelsens døgnbemandede beredskabsvagt kontaktes.

 

Sundhedsstyrelsen overtager handlepligten

Sundhedsstyrelsens afsøgning af muligheder vil tage udgangspunkt i den afsøgning, regionen har foretaget.

 

Sundhedsstyrelsen vil genbesøge de afsøgte muligheder med forespørgsel om muligheden for at de pågældende sygehuse kan starte behandlingen for den konkrete patient inden for den maksimale ventetid. 

 

Se desuden kapitel 10 Overdragelse af handlepligten til Sundhedsstyrelsen:

 

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme (retsinformation.dk) 

 

Kan Sundhedsstyrelsen heller ikke finde en tid inden for den maksimale ventetid, har patienten selv mulighed for, under visse betingelser, at finde en tid inden for den maksimale ventetid på et sygehus i Danmark eller udlandet.

Opdateret 01 JUL 2024