xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Unge og tobaks- og nikotinbrug

Jo tidligere man begynder at ryge, jo større vil afhængigheden sandsynligvis blive. Unge mennesker, der begynder at ryge, har derfor ofte sværere ved at stoppe.

Flertallet af de danskere, der ryger, begynder på det som teenagere. Jo tidligere man begynder at ryge, jo større vil skadevirkningerne af rygningen være. Starter man med at ryge i en tidlig alder, har man højere risiko for at ryge meget og med tiden udvikle en tobaksrelateret sygdom. Bl.a. derfor er det i Danmark forbudt at sælge cigaretter, e-cigaretter, nikotinposer mv. til unge under 18 år, og der er indført Røgfri Skoletid for elever på grundskoler, kostskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser. 

Børn og unges rygevaner bestemmes bl.a. af rygevaner hos forældre og venner, af normer i omgivelser, sociale tilhørsforhold og psykologiske faktorer. Der er stor social forskel på, hvilke unge der begynder at ryge. Eksempelvis ryger unge på erhvervsskoler eller uden for uddannelsessystemet oftere og typisk mere end elever på gymnasier. Der er også flere, der ryger blandt unge, hvis forældre har en kort uddannelse. En del af de unge, der ryger lejlighedsvist vil ryge dagligt, når de starter på en ungdomsuddannelse.

Forskning har vist, at unge mellem 13 og 18 år, der ryger dagligt, også ofte har en række fysiske og psykiske helbredsproblemer. De har fx dårligere oplevet helbred, åndedrætssymptomer, hovedpine, ondt i nakke og skulder, mavepine, svimmelhed, hyppig hjertebanken, nervøsitet, rastløshed og søvnløshed. Desuden bruger unge, der ryger dagligt, mere medicin, og de opsøger sundhedssystemet mere end ikke-rygere på samme alder. Der er også en klar sammenhæng mellem unges rygevaner, alkoholvaner og brug af illegale stoffer. Hvis unge har en usund livsstil på ét område, er der også stor sandsynlighed for, at de har det på andre områder.

Flere og flere børn og unge bruger røgfrie nikotinprodukter, fx nikotinposer. Brug af røgfrie nikotinprodukter er forbundet med en række skadevirkninger, og derfor er der god grund til at forebygge børn og unges brug af nikotin. Læs mere om røgfrie nikotinprodukter her.

 

 
Opdateret 22 MAR 2023