xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsfremme og fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er vigtig for helbredet. Det kan bl.a. forebygge hjertekarsygdomme, type-2 diabetes, metabolisk syndrom og tyktarmskræft samt bedre trivsel.

Alle mennesker – børn og voksne, unge og ældre, mænd og kvinder – kan forbedre deres helbred ved at bevæge sig regelmæssigt, også selvom de ikke har været fysisk aktive før. Fysisk aktivitet behøver ikke at være anstrengende, for at man opnår forbedringer på helbredet.

Hos små børn styrker bevægelse den motoriske udvikling og de motoriske kompetencer, hvilket styrker barnets forudsætninger for at være fysisk aktiv. Derudover har det også positiv betydning for barnets selvfølelse og for barnets deltagelse i sociale sammenhænge at være fysisk aktiv. For større børn medfører fysisk aktivitet en række helbredsmæssige fordele som bedre kondition, stærkere knogler, mindre fedt i blodet og mindre risiko for forstadier til diabetes. Derudover kan et fysisk aktivt liv som barn være med til at forebygge sygdomme senere i livet.

Fysisk aktivitet har desuden en positiv indvirkning på børn og unges trivsel og mentale sundhed, det gælder bl.a. selvværd, selvtillid og samspil med omgivelserne. Det er vigtigt for børnenes trivsel, at den fysiske aktivitet gennemføres, så den giver gode oplevelser for barnet.

For ældre mennesker har fysisk aktivitet stor betydning for bevarelsen af et godt helbred og for opretholdelsen af funktionsevnen. Ældre er mere udsatte end andre mennesker for tab af funktionsevne. Det er derfor særlig vigtigt for ældre at vedligeholde kroppens bevægelighed, kondition, balanceevne samt muskel- og knoglestyrke. En fysisk aktiv hverdag styrker livskvaliteten og det fysiske helbred. En fysisk inaktiv hverdag er derimod medvirkende til højere sygelighed og dødelighed samt øget risiko for nedsættelse af funktionsevnen og for faldulykker.
Opdateret 24 MAR 2023