xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Indsatser til børn og unge i 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed

Børn og unge er en af fem prioriterede indsatser i det faglige oplæg til en 10-årsplan for bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen.

I dag oplever et stigende antal børn og unge psykisk mistrivsel eller har en psykisk lidelse eller udviklingsforstyrrelse, der kræver rettidige indsatser af høj kvalitet. Udfordringerne er blandt andet et manglende systematisk fokus på opsporing af psykisk mistrivsel og psykiske lidelser, og at mange familier oplever, at det er vanskeligt at navigere i tilbuddene i de forskellige sektorer.

10-årsplanens indsatser til børn og unge har fokus på et løft på tværs af sektorer samt et smidigt samarbejde mellem kommuner, regioner, almen praksis og den øvrige praksissektor i arbejdet med børn og unge.

Indsatserne handler om at styrke den tidlige opsporing i blandt andet skoler, den tidlige indsats i kommunerne for børn og unge med psykisk mistrivsel og tidlige tegn på psykisk lidelse samt indsatsen i børne- og ungdomspsykiatrien for børn og unge med alvorlige psykiske lidelser. Indsatserne skal bidrage til et gradvist løft over en tiårig periode med det mål at forbedre den mentale sundhed for børn og unge.
Opdateret 18 JUN 2024