xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rådgivning til fagpersoner om alkoholproblemer i familier

Som lærer, pædagog, sundhedsplejerske eller lignende kan du komme i kontakt med familier, der er præget af for stort alkoholforbrug. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materialer, der kan støtte din dialog med børn og forældre om at mindske forbruget.

Det kan være svært at identificere alkoholproblemer i en familie, selv for professionelle, der kender børnene fra skolen eller daginstitutionen. Mange fagfolk har desuden berøringsangst over for problematikken, og kan have brug for bedre viden og kompetencer til at håndtere den svære samtale med familien og tilbyde den nødvendige hjælp.

Signaler på alkoholproblemer

Der er grund til at være opmærksom på et alkoholproblem i familien, hvis man som fagperson ser flere af disse signaler hos forældre og barn:

At en eller begge forældre

 • optræder påvirkede i barnets institution
 • lugter af alkohol
 • ofte lader andre aflevere og hente børnene
 • har fysiske tegn på et alkoholproblem
 • har skiftende stemningsleje
 • mangler situationsfornemmelse
 • har travlt med at komme ind og ud af barnets institution eller skole

At barnet

 • bliver uroligt omkring afhentningstidspunktet
 • har et meget veludviklet sprog omkring alkohol og viden om, hvad der sker, når man drikker
 • kan klare opgaver, som ikke er alderssvarende
 • er overopmærksom på forældrene

Hjælp til fagfolk, der møder familier med alkoholproblemer

Den nødvendige samtale – når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel  

En børnehavefe, en skolealf - og anden støtte til børn fra familier med alkoholproblemer

Folder: Når forældre drikker for meget

Opdateret 18 DEC 2019