xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fakta om multiresistente bakterier

Der findes en række bakterier, der giver anledning til infektioner hos mennesker. Antibiotikaresistens betyder, at visse af disse bakterier i stigende grad bliver modstandsdygtige (resistente) overfor den antibiotika, vi før kunne bruge til at bekæmpe infektionen.

Infektioner med resistente bakterier kan være mere komplicerede, da de ofte rammer mennesker, der i forvejen er svækkede. Bakterier der er resistente overfor flere typer antibiotika kaldes multiresistente bakterier.

Mange bakterier smitter forholdsvist nemt mellem mennesker eller kan overføres til mennesker fra dyr eller fra fødevarer, og nogle af disse bakterier kan forårsage sygdom. At bakterien bliver resistent, gør den ikke nødvendigvis mere smitsom eller farlig, men infektioner med resistente bakterier kan være sværere at behandle, da det kan være svært at finde en type antibiotika, der virker. Det kan give et mere langvarigt og kompliceret sygdomsforløb.

Antibiotikaresistens opstår, når der bruges antibiotika både til mennesker og dyr. Antibiotikaresistens kan også importeres enten ved at mennesker smittes under ophold i udlandet eller gennem import af dyr eller fødevarer, der indeholder resistente mikroorganismer.

Opdateret 06 OKT 2021