xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Zikavirus

Zikavirus er en infektion, der primært overføres ved myggestik. Infektionen er sædvanligvis mild, men smitte med zikavirus i graviditeten kan give øget risiko for fosterskader. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at gravide overvejer at udskyde ikke-nødvendige rejser til områder med forekomst af zikavirus.

Zikavirus overføres primært med stik fra myggen Aedes, som er udbredt over store dele af kloden. Zikavirus findes i afrikanske, asiatiske, syd- og mellemamerikanske lande og i stillehavsregionen, og der er derfor en vis risiko for at blive smittet ved rejse til disse områder.

Zikavirus forekommer ikke naturligt i Danmark, der ses kun zikavirus ved importede tilfælde, og der er ikke risiko for en epidemi i Danmark.

Information om zikavirus

Smitte

Zikavirus smitter ved myggestik fra Aedes-arten. Aedes-myg stikker, i modsætning til malariamyg, hele dagen. Aedes-myggene er udbredt over store dele af kloden, primært i tropiske og sub-tropiske områder.

Smitten overføres generelt ikke fra menneske til menneske, men kan overføres fra mor til barn i graviditeten eller omkring fødslen. Der er rapporteret om få tilfælde af seksuel smitte, og zikavirus kan overføres via blod.

Symptomer

Zikavirusinfektion er en febersygdom af 4-7 dages varighed, der kan være ledsaget af udslæt, muskel- og ledsmerter, hovedpine og øjenbetændelse. Symptomerne optræder typisk 3-14 dage efter, at man er blevet udsat for smitte. Infektionen er sædvanligvis mild, og op mod 80 procent af de smittede får ingen symptomer.

Smitte med zikavirus i graviditeten kan øge risikoen for mikrocefali (lille hovedstørrelse) og andre alvorlige hjerneskader hos nyfødte. I sjældne tilfælde kan infektion med zikavirus hos voksne også være årsag til udvikling af nervesygdommen Guillain-Barré Syndrom..

Forebyggelse

Sundhedsstyrelsen anbefaler:

  • At gravide og kvinder, der aktuelt påtænker at blive gravide, overvejer at udskyde ikke-nødvendige rejser til områder med forekomst af zikavirus indtil efter graviditeten (for liste over områder med forekomst se Statens Serum Instituts side om Zikavirus).
  • Hvis rejsen ikke kan udskydes, skal gravide være særligt omhyggelige med at beskytte sig mod myggestik (for rejseråd til gravide, se Statens Serum Instituts side om beskyttelse af gravide rejsende).
  • Gravide, som har rejst i områder med forekomst af zikavirus under deres graviditet, og som under rejsen eller mindre end to uger efter hjemkomst har haft symptomer forenelige med infektion med zikavirus, skal informere deres læge og jordemoder om det.
  • Kvinder, der har rejst i områder med forekomst af zikavirus, og som planlægger graviditet, opfordres til at vente to måneder efter hjemkomst med at blive gravide.
  • Mænd, der kommer hjem fra områder med forekomst af zikavirus, og som har en partner, der er gravid, anbefales at anvende kondom i resten af graviditeten.
  • For mænd, hvis kvindelige partner er i den fertile alder, men ikke kendt gravid, anbefales det, at parret bruger prævention (af en hvilken som helst art) i tre måneder efter hjemkomst fra et område med zikavirus, uanset om manden har eller har haft symptomer på infektion med zikavirus eller ej.
  • For par, der rejser sammen til områder med forekomst af zikavirus anbefales det at bruge prævention (af en hvilken som helst art) under opholdet og i tre måneder efter hjemkomst.

 

Beskyttelse mod myggestik er den vigtigste forebyggelse af smitte med zikavirus. I modsætning til malariamyg, så stikker myggen, som spreder Zikavirus, også om dagen. Rejsende til de berørte områder anbefales at beskytte sig hele dagen mod myggestik, særligt om morgenen og sent om eftermiddagen, hvor myggene er mest aktive. Myggestiksbeskyttelse omfatter:

  • Lange bukser og lange ærmer
  • Brug af myggespray eller myggeolie
  • Myggenet, optimalt imprægnerede, alternativt ikke-imprægnerede, hvis soverum ikke er tilstrækkeligt skærmede eller med air-condition.

 

Nærmere anbefalinger vedrørende forebyggelse af myggestik kan ses på Statens Serum Instituts hjemmeside 

Behandling og vaccination

Infektion med zikavirus kan ikke behandles, men går over af sig selv efter 4-7 dage. Man kan ikke vaccinere mod zikavirus.

Opdateret 25 MAJ 2023