xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kursus i træningsguiden for mennesker med demens - Aarhus

Sundhedsstyrelsen afholder sammen med Center for Demens - Lindehusene - Træning og Rådgivning en kursusdag d. 24. november 2022 i Aarhus. Her kan du få inspiration til at sætte fysisk aktivitet i gang tilpasset deltagernes funktionsniveau og de fysiske rammer samt evt. redskaber, der er til rådighed - uden større investeringer.

Fysisk aktivitet er godt for alle mennesker, og fysisk aktivitet, der får pulsen op, er endnu bedre – også for mennesker med demens. En fysisk aktiv hverdag styrker livskvaliteten, og har stor betydning for bevarelsen af et godt helbred og for opretholdelsen af funktionsevnen.

Træningsguiden giver inspiration til fysisk aktivitet i fem hverdagsmiljøer: eget hjem, naturen, foreningen, på pleje- eller aktivitetscenter og i træningscentret. Den indeholder 27 øvelser og lege med fokus på fysisk intensitet, kondition, styrketræning, balance, koordination samt kognitive udfordringer. Derudover er der fokus på leg og socialt samvær. De fleste af øvelserne kan justeres både i forhold til antallet af deltagere og sværhedsgrad.

På kurset får du en række overordnede råd og fif til træning for mennesker med demens, afprøvning af en række øvelser samt hjælp til hvordan du kan tilpasse øvelserne til egne rammer.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle der ønsker at understøtte sårbare ældre, primært mennesker med demens, i at vedligeholde/blive fysisk aktive i hverdagen. Det kan både være kommunale medarbejdere på ældreområdet, fx medarbejdere på plejecentre, træningsmedarbejdere, og tovholdere af diverse aktiviteter til målgruppen, fx dagtilbud, motionstilbud, aktivitetscentre. Derudover civilsamfundsorganisationer og frivillige, der møder målgrupperne i deres forskellige aktiviteter.

Målgruppen for kurset er både dem uden kendskab til guiden og dem med kendskab, men som endnu ikke er begyndt at bruge den.

Du skal forvente at afsætte lidt tid til forberedelse inden kursusdagen.

Tilmelding

Der er plads til 25 deltagere. Der kan kun tilmeldes én deltager fra hver kommune/civilsamfundsorganisation. Sundhedsstyrelsen vil tilstræbe at fordele pladserne under hensyntagen til geografisk dækning samt ligelig repræsentation af kommuner og civilsamfund.

Du vi modtage en bekræftelse på din tilmelding og den 16. november 2022 vil du modtage besked om du har fået plads på kurset eller er kommet på en venteliste.

Frist for tilmelding er 11. november 2022.

Tilmeld dig til kurset her

Kurset er gratis.

Kursus

Kurset afholdes 24. november 2022, kl. 10.00-15.00 i DGI-Huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus.