xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Puljer på psykiatriområdet

Sundhedsstyrelsen administrerer en række puljer inden for psykiatriområdet. Nogle puljer er afsluttet, mens andre er i arbejde.

Ambulante akutteams

Ambulante akutteams i den regionale psykiatri (2017-2018) - Afsluttet 

Børn og unge

Tidlig indsats og forebyggelse af mistrivsel og psykiske lidelser hos børn og unge (september 2023 - december 2026) - 10-årsplan

Mere fremskudt regional funktion i børne- og ungdoms­psykiatrien (2022-2025)

Mere fremskudt regional funktion i børne- og ungdoms­psykiatrien - genopslag (2023-2025)

Mere fremskudt regional funktion i børne- og ungdoms­psykiatrien - genopslag (september 2023 - december 2025)

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdoms­psykiatrien (2018-2021) - Afsluttet

Implementering og udbredelse af forløbs­programmer for børn og unge med psykiske lidelser (2018-2020) - Afsluttet

Tvær­faglige, udgående teams i børne- og ungdoms­psykiatrien (2014-2017) - Afsluttet

ECT

Forsknings­projekt vedrørende bivirkninger relateret til elektro­konvulsiv terapi (ECT) (2019-2024)

Medicin­

Tvær­faglige multi­disciplinære teams i medicin­rådgivning (2014-2017) - Afsluttet

Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien (2018-2021) - Afsluttet

Antipsykotisk medicin

Demensrejsehold med fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin 2020 (2020-2023)

Demensrejsehold med fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin 2022 (2022-2024)

Demensrejsehold med fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin 2024 (2024-2024)

Praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin (2021-2023)

Afprøvning af model til nedbringelse af forbruget af antipsykotisk medicin (marts 2024 - marts 2025)

Psykiatrisk udredning

Styrket sundheds­faglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning (2017-2020) - Afsluttet

Pårørende

Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet - 2023 (november 2023 - december 2026)

Genopslag: Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet (oktober 2023 - december 2026)

Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet - 2023 (2023-2026)

Kompetence­center for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser (2019-2022)

Udbredelse og forankring af peers-indsatser til mennesker med psykiske lidelser i kommuner og regioner (2019-2022)

Styrket indsats for børn og unge som pårørende (2016-2019) - Afsluttet

Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civil­samfundet (2019-2022) - Afsluttet

Spiseforstyrrelser og selvskade

Udvidelse af kapaciteten til behandling af patienter med BED (2022-2023)

Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade: delpulje om afprøvning af redskaber og andre indsatser til tidlig opsporing (2022-2024)

Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade: delpulje om kapacitetsudvidelse 2022 (2022-2024)

Styrket indsats for mennesker med spise­forstyrrelser og selvskade: delpulje om afprøvning af vurderings­redskaber (2018-2021) Afsluttet

Styrket indsats for mennesker med spise­forstyrrelser og selvskade: delpulje om kapacitets­udvidelse (2018-2021) - Afsluttet

Sundhedsfremme og forebyggelse

Botilbudsteams skal forebygge vold og forbedre sundheden (2022-2023)

Botilbudsteams skal forebygge vold og forbedre sundheden - genopslag (2022-2023)

Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser (2016-2020) - Afsluttet

Fælles undervisning for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug (2017-2018) - Afsluttet

Kultur på Recept (2016-2019) - Afsluttet

Sundheds­fremme målrettet mennesker med psykiske lidelser (2014-2017) - Afsluttet

Forebyggelse af tvang

Afprøvning af model for tvær­sektorielle teams til nedbringelse af tvang (2018-2021) - Afsluttet

Forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien (2014-2017) - Afsluttet

Rygestoptilbud

Styrket rygestop­tilbud til særlige grupper (2020-2023)

Selvmordsforebyggelse

Nye initiativer skal styrke selvmords­forebyggelsen (2022-2025)

Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord (2017-2020) - Afsluttet

Udbygning af de regionale selvmords­­forebyggende centre (2018-2020) - Afsluttet

 

 

Opdateret 11 DEC 2023