xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rådgivning til patienter om eksperimentel behandling

Hvis du lider af en livstruende sygdom, og der ikke er flere etablerede behandlingsmuligheder til dig, har din læge mulighed for at få en vurdering af, om der findes relevant eksperimentel behandling, du ville kunne få gavn af.

Henvisning til panelet

Hvis du ønsker at undersøge mulighederne for eksperimentel behandling for din livstruende sygdom, skal du drøfte sagen med den hospitalslæge, der har ansvaret for din behandling. Lægen vil kunne rådgive dig om mulighederne for at få eksperimentel behandling i Danmark eller udlandet.

Du har som patient ikke selv mulighed for at henvende dig til det rådgivende panel, ligesom din behandlingsansvarlige hospitalslæge kan vurdere, at din tilstand aktuelt ikke muliggør eksperimentel behandling, hvorfor rådgivning ved panelet ikke vil være relevant.

Hvis din behandlende hospitalslæge finder det relevant, kan lægen søge rådgivning vedrørende din sag hos Sundhedsstyrelsens panel for eksperimentel behandling. Panelet vurderer, om der findes relevant eksperimentel behandling til dig, ud fra de aktuelle behandlingsmuligheder og din sygehistorie. Når panelet har vurderet dine muligheder, sender de et svar til hospitalslægen, som derefter drøfter svaret med dig.

Hvad er eksperimentel behandling?

Ved en vurdering af om en behandling skal opfattes som eksperimentel, lægges der bl.a. vægt på, om der er en vis grad af videnskabelig dokumentation for behandlingen og en vis sandsynlighed for, at behandlingen kan gavne dig. Ligesom anden behandling skal eksperimentel behandling udføres under lægeligt ansvar. Eksperimentel behandling kan fx være behandling med lægemidler, der endnu ikke er markedsført.

Du skal være opmærksom på, at eksperimentel behandling kan give betydelige bivirkninger. Hvis du tilbydes eksperimentel behandling, vil den ansvarlige læge oplyse dig om, hvad behandlingen indebærer og om eventuelle kendte bivirkninger.

Panelet udfører ikke 'second opinions'

Sundhedsstyrelsens panel for eksperimentel behandling tilbyder alene faglig rådgivning til behandlingsansvarlige hospitalslæger og udfører ikke second opinions. Panelets faglige rådgivning indbefatter nyeste evidensbaserede behandlingsmuligheder herunder eksperimentel behandling.

Ønskes second opinion, henstilles til, at den behandlingsansvarlige hospitalslæge indhenter dette ved anden klinisk afdeling med ekspertise indenfor det givne sygdomsområde. Her vil en anden hospitalslæge end din behandlingsansvarlige hospitalslæge kunne vurdere diagnose, behandlingsmuligheder og behandlingsplan i den enkelte patientsag.

Såfremt du som patient ønsker en second opinion, bedes du drøfte dette med din behandlingsansvarlige hospitalslæge, der, såfremt det findes relevant, kan henvise til relevant afdeling i landet, der behandler netop din sygdom. Du har endvidere altid mulighed for at kontakte en patientvejleder i din bopælsregion for vejledning om dine muligheder.

Opdateret 20 APR 2023