xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Lussingesyge

Lussingesyge (parvovirusinfektion, den femte børnesygdom) er en meget almindelig og næsten altid mild børnesygdom. Ca. 2/3 af voksne har antistoffer mod sygdommen på grund af tidligere infektion og kan derfor ikke få sygdommen igen. Læs denne vejledning, og informer personalet, hvis dit barn viser tegn på lussingesyge.

Læs vejledningen som PDF: Lussingesyge

Smitte

Smitten spredes med sekret fra luftsvejene og overføres enten via dråber, der hostes eller nyses ud eller ved kontakt med sekretet via hænder eller forurenede genstande. Udslættet smitter ikke.

Smitteperiode

Lussingesyge smitter indtil udslættet ses, derefter smitter man ikke mere. Det vil sige, at smitte kan ske, før der er sygdomstegn.

Symptomer

Tid fra smitte til udslættet viser sig:

  • 13-18 dage.

Sygdommen kan begynde med milde influenzalignende symptomer, men ofte viser sygdommen sig først ved rødme af kinderne efterfulgt af udslæt, specielt på arme og ben.

Udslættet på krop, arme og ben ligner kniplinger. Udslættet kan forsvinde efter et par dage, men kan komme frem igen de følgende uger, især når barnet har været fysisk aktiv og er blevet varm.

Der kan være let temperaturforhøjelse, men sygdommen kan forløbe helt uden udslæt eller andre symptomer. Hos voksne kan der være ledsmerter. Mennesker, der i forvejen har en blodsygdom, kan blive særlig hårdt angrebet, da virus kan udløse blodmangel.

Behandling

Der er ingen behandling for sygdommen.

Særligt for gravide

Hvis en gravid smittes i første halvdel af graviditeten kan det medføre komplikationer. Gravide, der har været udsat for smitte, bør undersøges nærmere hos egen læge. 

Institution

Når barnet er rask.

Opdateret 30 APR 2024