xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fald hos ældre mennesker

Fald er den mest almindelige form for ulykke blandt ældre mennesker. At falde går ikke kun ud over det fysiske helbred, men kan også have store psykiske og sociale følger, og i værste fald forårsage dødsfald. Sundhedsstyrelsen har indsamlet viden og praksiserfaringer, der kan støtte kommunernes arbejde med at forebygge fald blandt ældre.

Ældre mennesker, der er faldet én gang, har to til tre gange større risiko for at falde igen inden for et år, hvis der ikke handles på det, der var grunden til det første fald. Fald kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for det enkelte menneske: Hoftebrud skyldes fx i 95 pct. af alle tilfældene et fald, og halvdelen af dem, der pådrager sig et hoftebrud, kommer aldrig op at gå igen.

Derfor er det afgørende, at kommunerne arbejder med at identificere risikofaktorer og tilbyde deltagelse i faldforebyggende indsatser. Det kan nedsætte risikoen for faldulykker og relateret sygdom, nedsættelse af funktionsevnen og død Kommunernes indsatser Der er oftest flere årsager til et fald, og derfor er det vigtigt at se bredt på risikofaktorer i screeningen og udredningen af ældre, der har øget risiko for fald.

Flere kommuner understreger vigtigheden af at tage sig god tid til at tale med den enkelte borger om, hvordan han eller hun oplever hverdagen. I samtalen afdækkes borgerens mestringsstrategier og refleksioner over forklaringen på et eventuelt fald eller faldrisiko. Ved sammen med borgeren at finde ud af, hvad der går godt og mindre godt i hverdagen, vil den sundhedsprofessionelle kunne stille sin relevante viden på delområder til disposition – alt efter situationen.

Konkrete aktiviteter kan fx være:

  • Individuel faldrådgivning, hvor ældre borgere får tilbudt en samtale med en terapeut, med henblik på at identificere ældre mennesker med stor risiko for fald og motivere dem til faldforebyggende indsatser
  • Balance- og styrketræning for at vedligeholde og styrke den enkelte borgers balance og muskelstyrke, fx via hjemmetræningsprogram og/eller holdtræning
  • Tilbud om seniorkurser for at sætte fokus på sundhedsfremme og et aktivt ældreliv og give den enkelte viden om og tid til at reflektere over sundhed i den tredje alder
Opdateret 29 APR 2019